Met fiscale en kinderopvangmaatregelen is het mogelijk mensen meer uren te laten werken. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op verzoek van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk berekend hoe groot de effecten van verschillende maatregelen kunnen zijn.

Het IBO Deeltijdwerk komt naar verwachting binnenkort met een analyse over deeltijdwerk, dat in Nederland meer gebruikelijk is dan in andere landen. Het onderwijs is een van de sectoren waar veel in deeltijd wordt gewerkt.

De analyse zal gaan over motieven van vrouwen en in mindere mate van mannen om in deeltijd te werken. Daarbij zal aandacht zijn voor onder andere fiscale regels en de organisatie van de kinderopvang. Vooruitlopend op de analyse heeft het CPB over deze twee aspecten een notitie uitgebracht.

Kinderopvang goedkoper

Een mogelijke maatregel met een relatief groot positief effect op het arbeidsaanbod, is volgens het CPB het goedkoper maken van kinderopvang voor ouders die beiden werken. De kinderopvangtoeslag zou omhoog kunnen naar 96 procent, ongeacht de hoogte van het inkomen.

In de notitie van het CPB staat ook dat het verlagen van het kindgebonden budget een relatief grote invloed kan hebben op het arbeidsaanbod. Deze maatregel zou tot een lager inkomen leiden, waardoor het inkomensverschil tussen werken en niet-werken toeneemt. Dat kan volgens het CPB de arbeidsparticipatie stimuleren.

Gelijke inkomensverdeling

Het CPB wijst erop dat de notitie zich beperkt tot de effecten van verschillende maatregelen op het arbeidsaanbod. Het stimuleren daarvan kan volgens het CPB ten koste gaan van andere beleidsdoelen, zoals een gelijke inkomensverdeling.

Lees meer…

In het decembernummer van magazine Naar School! van VOS/ABB staat een artikel over deeltijdwerk in het onderwijs in relatie tot het lerarentekort. Lees het artikel:

Meer uren werken om lerarentekort op te lossen

Deel dit bericht: