Passend onderwijs: geen verschuivingen

Volgens staatssecretaris Dekker heeft de invoering van passend onderwijs vooralsnog geen grote verschuivingen in leerlingenstromen tot gevolg gehad. Er is niet ineens een enorme instroom van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs op gang gekomen. Evenmin is er...