Volgens staatssecretaris Dekker heeft de invoering van passend onderwijs vooralsnog geen grote verschuivingen in leerlingenstromen tot gevolg gehad. Er is niet ineens een enorme instroom van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs op gang gekomen. Evenmin is er onder de leraren een grote uitstroom ontstaan.

Dit zei Dekker gisteren in de Tweede Kamer bij een debat over passend onderwijs. De verschillende politieke partijen gaven daar aan dat ze willen dat er meer vaart komt in de ontwikkeling van het passend onderwijs, maar de staatssecretaris wil geen nieuwe maatregelen nemen. Hij benadrukte nogmaals dat scholen hun zorgplicht nooit mogen ontlopen. ‘Geld kan geen reden zijn om een kind te weigeren’, aldus Dekker. Volgens hem gaat het om samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Op aandringen van de Kamer beloofde hij dat hij gaat onderzoeken of de leerplichtambtenaar in de toekomst niet alleen ouders, maar ook scholen kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

De NOS berichtte gisteren dat oudervereniging Balans zich zorgen maakt over de verdeling van de gelden van passend onderwijs. De 2,5 miljard euro voor passend onderwijs gaat niet meer via ‘rugzakjes’ rechtstreeks naar de ouders van zorgleerlingen, maar wordt nu verdeeld via de samenwerkingsverbanden. Vereniging Balans vindt dit ondoorzichtig en wil dat er een controlerend orgaan komt.

Dekker zei gisteren dat het huidige budget voldoende moet zijn om ook vluchtelingenkinderen passend onderwijs te bieden. Hij wees daarbij op het teruglopende leerlingenaantal in krimpgebieden.

Koning op bezoek

Vandaag heeft koning Willem-Alexander samen met staatssecretaris Dekker  een werkbezoek gebracht aan scholen in Oegstgeest en Leiden, om te zien hoe het passend onderwijs er in de dagelijkse praktijk uitziet. In Oegstgeest bezocht de koning de prof. dr. Leo Kannerschool voor (voortgezet) speciaal onderwijs, vooral gericht op leerlingen met een vorm van autisme. In Leiden ging het  gezelschap naar de reguliere christelijke basisschool De Springplank, die veel zorgleerlingen opvangt. De koning sprak op beide locaties met leraren en deskundigen, meldt het Koninklijk Huis.

 

Deel dit bericht: