Kabinet steunt visie Onderwijsraad op artikel 23 – PO/VO

Tegen de achtergrond van de democratische rechtsstaat mag van een school worden verwacht dat die zich open en respectvol opstelt ten aanzien van mensen met andere denkbeelden en haar onderwijs vormgeeft vanuit de principes gelijkwaardigheid en verbinding. Dat...

AIVD waarschuwt voor informeel onderwijs – PO/VO

Nederland wordt geconfronteerd met een grote hoeveelheid en diversiteit aan dreigingen tegen de democratische rechtsorde. Een dreiging die in stilte groeit, is dat sommige islamitische ouders hun kinderen weghouden uit het reguliere onderwijs. Dat meldt de Algemene...