Minisymposium over filosoferen met kinderen

Op 18 april is in Utrecht het Berrie Heesen Symposium 2019. Dit is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in filosoferen met kinderen.

Filosoof Baukje Prins zal een interactieve lezing verzorgen met de titel ‘Denken met diversiteit: verwondering, vervreemding en herkenning’.

Ook zal de Berrie Heesen Prijs 2019 worden uitgereikt. Dit is een tweejaarlijkse prijs voor het meest innovatieve en originele (ontwerp of plan voor) materiaal dat als uitgangspunt kan dienen bij filosoferen met kinderen.

Wanneer, waar en aanmelden

Het symposium is op donderdag 18 april van 13.30 tot 17.30 uur bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Deelname kost 40 euro. U kunt zich online aanmelden.

Lees meer…

Dialoog over toekomst bewegingsonderwijs

De Onderwijsraad organiseert een dialoog over bewegingsonderwijs. De dialoog vindt plaats op donderdag 8 februari in openbare basisschool De Springbok in Den Haag. Dit is een officieel erkende sportieve en gezonde school.

De Onderwijsraad organiseert het debat in samenwerking met de Nederlandse Sportraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Vragen die aan bod komen: Hoe kunnen scholen hun leerlingen stimuleren tot sporten of bewegen? Welke sport- en beweegactiviteiten worden er nu al georganiseerd, met welke instanties vindt samenwerking plaats, en wat zijn knelpunten en succesfactoren?

Deelname is gratis. U kunt zich tot 1 februari aanmelden via onderwijsdialogen@onderwijsraad.nl.

Lees meer…

Burgerschapsonderwijs van groot belang

Minister Jet Bussemaker van OCW benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer het belang van burgerschapsonderwijs.

De brief van Bussemaker is een reactie op het in mei verschenen rapport Dialoog als burgerschapsinstrument. Het gelijknamige project is gericht op het ontwikkelen van een methodiek om leraren in het primair en voortgezet onderwijs voor te bereiden op het moeilijke gesprek over burgerschapsthema’s en op de reflectie op hun rol daarin.

Visie op burgerschapsonderwijs

De minister schrijft in haar brief dat het belangrijk is dat docenten er niet alleen voor staan bij het burgerschapsonderwijs en het voeren van het moeilijke gesprek en dat ze zich
gesteund weten door de schoolleiding. ‘Een schoolbrede visie op burgerschap is hierbij van groot belang, zodat duidelijk is waar de school voor staat’, aldus Bussemaker.

Lees meer…