Onderwijsraad luidt noodklok over segregatie

De differentiatie in het Nederlandse onderwijsstelsel is doorgeschoten. Daardoor neemt de segregatie toe: leerlingen met verschillende sociale achtergronden ontmoeten elkaar steeds minder. De Onderwijsraad is daar zeer bezorgd over, zo blijkt uit de Stand van educatief Nederland 2018.

De raad vindt dat er ‘een fundamentele bezinning’ nodig is op de organisatie van het onderwijsstelsel. Niet alleen omdat jongeren uit verschillende sociale groepen elkaar niet meer vanzelfsprekend tegenkomen in het onderwijs, maar ook omdat plaatsing in het voortgezet onderwijs steeds bepalender wordt voor het eindniveau van jongeren. Bovendien heeft permanente educatie geen formele plek in het onderwijsstelsel.

Omgaan met verschillen

De school is volgens de Onderwijsraad ‘bij uitstek de plaats waar jongeren moeten leren omgaan met verschillen, door te oefenen in het omgaan met conflicten en het respect bijbrengen voor andersdenkenden’. Doordat de differentiatie van het stelsel is doorgeschoten, komt hier nog maar weinig van terecht.

De sterke differentiatie is ook gaan knellen, zo stelt de raad, ‘omdat de scheidingen tussen schoolsoorten en leerwegen strikter zijn geworden en het aantal brede brugklassen is afgenomen’. Daardoor bepaalt de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs steeds meer het verdere verloop van hun schoolloopbaan. Dat is bijvoorbeeld nadelig voor laatbloeiers, die hierdoor minder kansen krijgen.

De Onderwijsraad komt met de volgende suggesties om het stelsel aan te passen:

  • Verminder differentiatie waar nuttig en mogelijk
  • Verbind schoolsoorten en opleidingen
  • Stimuleer beroepsgericht onderwijs op havo en vwo
  • Verminder en verbeter selectie
  • Geef permanente educatie een structurele plek in het onderwijsstelsel

Lees meer…

Leraren willen ondersteuning bij differentiatie

Leraren in het voortgezet onderwijs willen ruimte om te experimenteren met differentiatie en verwachten hierbij ondersteuning van de schoolleiding. Dat blijkt onderzoek van de Leidse promovenda Saskia Stollman.

Haar onderzoek laat zien dat veel docenten in de dagelijkse lespraktijk elk op hun eigen manier bezig zijn met differentiatie. Dit betekent dat de initiatieven die er zijn om docenten te ondersteunen moeten worden afgestemd op de verschillen tussen leraren.

De conclusie is dat voor de ontwikkeling van docenten een gedifferentieerd aanbod van ondersteuning nodig is. ‘Daarnaast is het belangrijk dat docenten ruimte krijgen om te experimenteren met differentiatie. Hiervoor moeten zij wel voldoende steun krijgen van uit de school(leiding)’, zo staat op de website van de Universiteit Leiden.

Lees meer…