Proef met alternatieve straf voor jonge hackers gaat door

Politie en Openbaar Ministerie gaan door met het alternatieve strafprogramma Hack_Right voor jongeren die bijvoorbeeld het digitale systeem van hun school hebben gekraakt.

Hack_Right is ontwikkeld als alternatief traject voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die bijvoorbeeld het wachtwoord van hun leraar hebben gekraakt en daarmee inloggen in het digitale systeem van hun school. Als ze eenmaal binnen zijn, kunnen ze bijvoorbeeld roosters aanpassen of cijfers veranderen.

Ethisch hacken

Het alternatieve strafprogramma bestaat vier modules: herstel, training, alternatief en coaching. Binnen de eerste module krijgt de hacker te zien welke schade hij heeft veroorzaakt. De tweede module bestaat uit trainingen over juridische grenzen.

In de derde module krijgen de jongeren inzicht in de alternatieven, bijvoorbeeld ethisch hacken. In de vierde en laatste module worden de jongeren daarin gecoacht.

Het Openbaar Ministerie meldt dat de politie per jaar ongeveer 70 jongeren oppakt voor cybercrime. De pilot gaat nog een jaar door. Daarna volgt een evaluatie.

Inloggen op nepsite

De NOS sprak met een jongen die toen hij 17 jaar was binnen de kortste keren de wachtwoorden van alle docenten te pakken kreeg. Hij maakte een nepsite, die leek op het schoolsysteem waar alle leraren op inlogden. ‘Die had ik ervoor in de plaats gezet, waardoor alle docenten op de verkeerde site inlogden. Met hun gegevens kon ik cijfers aanpassen, leerlingendossiers bekijken en roosters aanpassen.’

Lees meer…

‘Scholen moeten digitale veiligheid vergroten’

Scholen moeten hun digitale veiligheid vergroten, vindt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

In antwoorden op Kamervragen van Bente Becker van de VVD staat dat de staatssecretaris signalen herkent ‘dat scholen onderling verschillen in hun (taak)volwassenheid’ op het gebied van digitale beveiliging. Hij benadrukt dat scholen zich hier meer bewust van moeten worden en dat ze hun ICT-voorzieningen moeten verbeteren.

De vragen van Becker volgden op een bericht in Trouw over zorgen over de privacy van leerlingen en het rapport Doordacht digitaal van de Onderwijsraad.

Hacken kinderlijk eenvoudig

Onlangs bleek weer eens hoe slecht het op sommige scholen gesteld kan zijn met de digitale veiligheid. Een leerling van de rooms-katholieke scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam slaagde er op kinderlijk eenvoudige wijze in het leerlingvolgsysteem te hacken.

Hij en andere leerlingen konden vervolgens hun cijfers aanpassen. Ook konden ze privacygevoelige gegevens inzien.

Cyberrisico’s

In het zomernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! staan tips voor meer digitale veiligheid. Het blad gaat ook in op de mogelijkheid om cyberrisico’s te verzekeren.

Download artikel Cyberaanval: bent u erop voorbereid?.

 

Leerlingvolgsysteem gehackt, cijfers aangepast

Een leerling van de rooms-katholieke scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam heeft het leerlingvolgsysteem gehackt. Daarna hebben ook andere leerlingen hun cijfers kunnen veranderen, meldt RTV Rijnmond

Het digitale leerlingvolgsysteem was volgens de regionale nieuwszender slecht beveiligd. De fraude zou vorige week zijn ontdekt, maar mogelijk speelt het al langer. De leerling uit havo 4 die het systeem heeft gehackt, is volgens RTV Rijnmond geschorst.

De school wil niet in de media reageren, maar een leerling van de Schiedamse school wel:

Het nieuws over de school in Schiedam benadrukt dat cyberveiligheid meer op het netvlies van het onderwijs moet komen, zoals onlangs nog eens is geconcludeerd door het Rathenau Instituut.

Zie de gerelateerde bericht in de rechterkolom.

 

Gratis folder: ‘Grenzen aan gedrag’

De Stichting School & Veiligheid heeft een nieuwe folder uitgegeven met richtlijnen om ongewenst (seksueel) gedrag tussen personeelsleden en leerlingen in de school te voorkomen. ‘Grenzen aan gedrag’ is de titel van deze gratis informatiefolder voor het onderwijs.

De folder is gemaakt omdat de helpdesk van School & Veiligheid en de Vertrouwensinspectie maandelijks vragen en meldingen zien binnenkomen over seksueel gedrag tussen schoolmedewerkers en leerlingen. De onderwijswet verbiedt sinds 1999 seksueel contact, seksuele toenadering en seksuele handelingen tussen personeelsleden en minderjarige leerlingen. Waar liggen de grenzen en wat kunnen bestuur en management doen om ontoelaatbaar gedrag te voorkomen? Het gaat bijvoorbeeld om een gedragscode, gedragsregels en andere preventieve beleidsacties, maar ook over de juiste procedures en regels voor het gebruik van sociale media. Ook sancties komen aan de orde in de folder.

De informatie is specifiek gericht op het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De uitgave van School & Veiligheid is in gedrukte vorm gratis te bestellen, maar u kunt hem ook direct downloaden.

 

Hoe beveiligt uw school digitale persoonsgegevens?

Directies van bijvoorbeeld scholen wordt aangeraden de (financiële) risico’s van een mogelijk gebrekkige digitale informatiebeveiliging te beoordelen en daar beleid op te formuleren. Dit advies komt van VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon.

Vanaf 1 januari 2016 zal de Wet meldplicht datalekken en boetebevoegdheid CBP van kracht zijn. Dit betekent dat zowel private als publieke organisaties (bijvoorbeeld scholen) die persoonsgegevens verwerken vanaf die datum verplicht zijn om beveiligingsincidenten te melden die bijvoorbeeld leiden tot diefstal, verlies of misbruik van die gegevens.

Lees meer…