Kinderconferentie in Limburgs Museum Venlo

In de School!Week 2019 van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kunnen leerlingen van openbare scholen meedoen aan de Kinderconferentie. Deze afsluitende activiteit van de jaarlijkse campagneweek van het openbaar onderwijs is op vrijdag 22 maart 2019 in het Limburgs Museum in Venlo.

De Kinderconferentie is voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool en de brugklas van het voortgezet onderwijs. De conferentie zal aansluiten op het thema van de School!Week 2019: Openbaar onderwijs heeft karakter.

Debat

De werkgroep van VOS/ABB en VOO die de School!Week 2019 voorbereidt, werkt aan een landelijke opening van de campagneweek. De opening zal naar verwachting plaatsvinden in Assen.

Er zijn plannen om daar samen met de stichting Plateau Assen voor openbaar primair onderwijs en het openbare Dr. Nassaucollege in de Drentse hoofdstad een debat met leerlingen te organiseren. Deze activiteit zal in het teken staan van democratisch burgerschap, dat nauw aansluit bij het karakter van het openbaar onderwijs.

Diploma

Op woensdag 20 maart 2019 zal een studiedag worden gehouden over het Diploma openbaar onderwijs. Met dit diploma en deze jaarlijkse bijeenkomst richten VOS/ABB en VOO zich op pabo-studenten die zich willen verdiepen in de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden bij Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Meer informatie over de School!Week 2019 volgt in de loop van het najaar.

Wat gebeurt er in de School!Week 2018?

De School!Week 2018 is van 19 tot en met 23 maart. Wat gebeurt er in deze week waarin u met ons het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs stevig op de kaart kunt zetten? U kunt het allemaal zien op www.openbaaronderwijs.nu.

De School!Week is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement. De week wordt georganiseerd door VOS/ABB in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). In deze week laten de openbare en algemeen toegankelijke scholen in heel Nederland zien waar zij voor staan.

Het motto van de School!Week is altijd ‘Ik ben welkom’, het thema is dit keer ‘Samen maken we school’. De kernwaarden van het openbaar onderwijs nemen in de School!Week een centrale plaats in. Onderdeel daarvan zijn wederzijds respect, aandacht voor elkaars levensbeschouwing op basis van gelijkwaardigheid en democratische waarden van en voor iedereen.

School!Week 2018: vernieuwde website

Alles over de School!Week 2018 staat op www.openbaaronderwijs.nu. Er staat onder andere lesmateriaal op dat scholen gratis kunnen gebruiken.

U vindt er bijvoorbeeld een inspirerende lesbrief die is gemaakt door Eline Bakker van VOS/ABB. Aan de hand van deze lesbrief kunnen leraren met hun leerlingen werken aan hun ‘Droomschool’. Bij de lesbrief horen twee Prezi’s en een ‘placemat’ die u in de klas kunt gebruiken: Prezi les 1Prezi les 2 en placemat.

Waar kunt u met uw school/scholen en uw leerlingen zoal aan meedoen?

  • Studiedag Diploma Openbaar Onderwijs: deze studiedag organiseren VOS/ABB en VOO in samenwerking met pabo’s. De dag is bedoeld voor docenten, studenten en anderen die interesse hebben in het Diploma Openbaar Onderwijs. De studiedag is op woensdag 21 maart in De Observant in Amersfoort. Meer informatie…
  • Expeditie Droomschool!: dit wordt de afsluitende activiteit van School!Week 2018, op vrijdag 23 maart in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Leerlingen en schoolbestuurders gaan daar hun Droomschool ontwikkelen. Dagvoorzitter is Pepijn Gunneweg, bekend van onder andere Het Klokhuis en de BZT Show. Meer informatie…
  • Stickeractie en fotowedstrijd: plaats een foto met een ikbenwelkom-sticker en #ikbenwelkom op Instagram. De maker van de mooiste/leukste/origineelste/meest inspirerende foto wint de School!Week-taart! Meer informatie…
  • Leerlingenraadactie: leerlingenraden worden uitgenodigd om in de School!Week activiteiten te organiseren die in het teken staan van ‘Samen maken we school’. Leerlingenraden maken hiermee kans op Openbaar Onderwijs Wisseltrofee. Meer informatie…

Gratis lesmateriaal

In de School!Week stelt uitgeverij Creathlon gratis lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs beschikbaar op de website Goedemorgen!. Meer informatie…

Wilt u meer weten over de School!Week 2018? Neemt u dan contact op met Eline Vrenken van VOS/ABB via evrenken@vosabb.nl.

Samen maken wij een succes van de School!Week 2018 van 19 tot en met 23 maart!

Streepje voor met Diploma openbaar onderwijs

In het zomernummer van ons magazine Naar School! kunt u onder andere lezen over het Diploma openbaar onderwijs. Pabo-studenten met dit diploma hebben een streepje voor!

Het door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) ontwikkelde Diploma openbaar onderwijs geeft aankomende leerkrachten een streepje voor als ze solliciteren bij openbare schoolbesturen, omdat ze in staat zijn in de praktijk van alledag inhoud te geven aan de kernwaarden. Zo versterken ze de identiteit van de openbare school.

VOS/ABB en VOO hebben het alumninetwerk van het Diploma openbaar onderwijs opgericht. Dit netwerk biedt onder andere een jaarlijkse bijeenkomst, workshops over diverse thema’s rond de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en sollicitatietrainingen. U kunt lid worden van dit netwerk.

Categoraal of breed?

Het zomernummer van Naar School! gaat ook over de vraag wat beter is: categoraal of breed? Is het echt zo dat de categoralisering van het voortgezet onderwijs bijdraagt aan kansenongelijkheid en tweedeling, zoals de Inspectie van het Onderwijs signaleert? Daar wordt verschillend over gedacht.

Voorzitter Jan Westert van de Landelijke Vereniging van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) legt in ons blad uit waarom de gereformeerde scholen hun deuren en ramen verder openzetten nu de verzuiling voorbij is. Schuift het gereformeerde onderwijs op naar het mede door VOS/ABB gelanceerde toekomstideaal School!, dat uitgaat van volledig ontzuild onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt?

Informeel leren

Er is zoveel méér dan onderwijs, benadrukt onderwijswethouder Bert van de Burgt van de gemeente Dordrecht. Hij vertelt in Naar School! over de mogelijkheden om informeel leren beter te benutten. Daarmee kunnen volgens hem achterstanden worden verminderd en talenten tot bloei komen.

In het vmbo werken veel docenten met uitsluitend een pabo-diploma. Tot grote tevredenheid van de scholen, zo blijkt. Naar School! sprak met Roel Werner, teamleider van het Wellant College in het Utrechtse Montfoort, en met Jill de Haan die met haar pabo-diploma de overstap heeft gemaakt naar deze vmbo-school.

Andere onderwerpen:

  • Samenwerken om straks nog te bestaan: krimp heeft steeds meer impact op het voortgezet onderwijs.
  • Met meesters meer mans!: over initiatieven om in het basisonderwijs meer mannen voor de klas te krijgen.
  • Het wordt steeds zonniger: scholen kiezen voor zonnepanelen.
  • Naveltruitjes, strings en spaghettibandjes: fatsoensnormen of vrije kledingkeuze?
  • Kom werken in Berlijn!: de Duitse hoofdstad werft leraren in Nederland.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar  onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: .

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download het zomernummer van magazine Naar School!

Op 23 maart conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseren in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’. De conferentie is midden in de School!Week 2016, op woensdagmiddag 23 maart in Arnhem. VOS/ABB en VOO organiseren de conferentie met pabo’s die het Diploma openbaar onderwijs aanbieden.

De middag begint met een inleiding door Kees Boele, bestuursvoorzitter van de HAN en auteur van het boek Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat. Hij gaat in op de toegevoegde waarde van het ideaal School! met betrekking tot persoonsvorming en levensbeschouwelijke vorming in het onderwijs

Na deze inleiding geven pabodocenten workshops over de thema’s: ik en mezelf; ik en mijn leven; ik en de ander; ik en de wereld; ik en de tijd; ik en het onalledaagse. Meer informatie over de workshops volgt.

Tom Schoemaker gaat ten slotte in op de didactiek van Dialoog School. Dit zal hij doen met behulp van een wervelwindcabine en de ideeën van de deelnemers aan de conferentie.

Wanneer en waar?
De conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’ is op woensdagmiddag 23 maart van 13.30 tot 17.00 uur op de HAN Pabo, locatie Arnhem. Deelname is gratis voor personeel en studenten van aangesloten pabo’s en voor leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen 50 euro per persoon.

Download hier de uitnodiging.

Aanmelden
U kunt zich per e-mail aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Conferentie Openbaar onderwijs verbindt’. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Als u met één of meer collega’s komt, wilt u dan ook de gegevens van hem, haar of hen doorgeven?

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Diploma Openbaar Onderwijs in Trouw

Dagblad Trouw besteedt aandacht aan het Diploma Openbaar Onderwijs. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs hebben de module voor dit diploma ontwikkeld voor pabo-studenten. Het wordt ook als nascholing aangeboden aan leraren die al in het openbaar prima onderwijs werken.

Het Diploma Openbaar Onderwijs komt aan bod in een artikel over zingeving in het openbaar onderwijs. Trouw benaderde hierover onder anderen beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB. Zij ziet dat schoolbesturen voor openbaar onderwijs steeds meer aandacht krijgen voor het belang van zingeving in de vorm onderwijs over levensbeschouwing en godsdienst.  ‘Het is voor de groepsleerkracht de kunst een manier te vinden het er met elkaar in de klas over te hebben, zonder het meteen in hokjes te plaatsen’, aldus Lammers.

Zij vertelt vervolgens dat de door VOS/ABB en VOO ontwikkelde module ‘openbaar onderwijs’, die leerkrachten op 14 pabo’s als aanvulling op hun studie kunnen volgen, een goed aanknopingspunt is. ‘Je leert om te gaan met diversiteit en levensbeschouwing vorm te geven. Dat is meer dan het overdragen van kennis. Je spreekt over ervaringen van kinderen.’ Belangrijk in het openbaar onderwijs is dat dit gebeurt op basis diversiteit, wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

Identiteitsontwikkeling
In het artikel komen ook Ineke Struijk en Erik Renkema aan het woord. Struijk werkte als groepsleerkracht in het openbaar basisonderwijs in Gorinchem. Ze heeft zich voor haar masterscriptie voor haar studie ‘Religies in hedendaagse samenlevingen’ aan de Universiteit Utrecht gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling in de openbare school. ‘Alle kinderen hebben recht op ontwikkeling van hun identiteit. Die komt voort uit een bepaalde levensbeschouwing. Ook als je atheïst bent’, zegt Struijk.

Renkema is docent ‘levensbeschouwelijke vorming’ aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en doet daar promotieonderzoek naar de identiteit van de samenwerkingsschool. De uitgangspunten van de openbare en samenwerkingsscholen blijken volgens hem hetzelfde: gelijkwaardigheid, respect en aandacht voor levensbeschouwelijke verschillen. Renkema citeert één van de directeuren die hij voor zijn onderzoek heeft geïnterviewd: ‘De gedachte achter een samenwerkingsschool is de school te zien als een ontmoetingsplaats van verschillende levensovertuigingen.’

Ineke Struijk en Erik Renkema vertelden hun verhaal eerder in het septembernummer van magazine School!. U kunt het artikel downloaden.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl