VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseren in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’. De conferentie is midden in de School!Week 2016, op woensdagmiddag 23 maart in Arnhem. VOS/ABB en VOO organiseren de conferentie met pabo’s die het Diploma openbaar onderwijs aanbieden.

De middag begint met een inleiding door Kees Boele, bestuursvoorzitter van de HAN en auteur van het boek Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat. Hij gaat in op de toegevoegde waarde van het ideaal School! met betrekking tot persoonsvorming en levensbeschouwelijke vorming in het onderwijs

Na deze inleiding geven pabodocenten workshops over de thema’s: ik en mezelf; ik en mijn leven; ik en de ander; ik en de wereld; ik en de tijd; ik en het onalledaagse. Meer informatie over de workshops volgt.

Tom Schoemaker gaat ten slotte in op de didactiek van Dialoog School. Dit zal hij doen met behulp van een wervelwindcabine en de ideeën van de deelnemers aan de conferentie.

Wanneer en waar?

De conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’ is op woensdagmiddag 23 maart van 13.30 tot 17.00 uur op de HAN Pabo, locatie Arnhem. Deelname is gratis voor personeel en studenten van aangesloten pabo’s en voor leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen 50 euro per persoon.

Download hier de uitnodiging.

Aanmelden

U kunt zich per e-mail aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Conferentie Openbaar onderwijs verbindt’. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Als u met één of meer collega’s komt, wilt u dan ook de gegevens van hem, haar of hen doorgeven?

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Deel dit bericht: