Handreiking omgaan met antisemitische incidenten – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft een handreiking online gezet over hoe scholen kunnen omgaan met antisemitische incidenten. De handreiking biedt scholen informatie over hoe zij gevallen van antisemitisme kunnen herkennen, welke preventieve maatregelen zij kunnen nemen,...

‘Algoritmes kunnen kansenongelijkheid vergroten’ – PO/VO

Algoritmes die worden gebruikt in digitale leermiddelen kunnen leerlingen op een zijspoor zetten. Daarvoor waarschuwt het College voor de Rechten van de Mens (CRM). In opdracht van het CRM is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop algoritmes in het...

Relatief weinig discriminatie in onderwijs – PO/VO

Van de incidenten die vorig jaar door anti-discriminatievoorzieningen zijn geregistreerd, had 7% betrekking op het onderwijs. Dat is relatief weinig vergeleken met andere sectoren. De meeste ADV-meldingen gingen over de arbeidsmarkt: 20% speelde zich hier af. Het ging...

Scholen moeten antisemitisme blijven bestrijden – PO/VO

Het blijft onverminderd van belang dat het onderwijs aandacht heeft voor het tegengaan van antisemitisme. Hierbij hebben met name de schoolbestuurders een grote verantwoordelijkheid, meldt het demissionaire kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Het...

Toezicht op informeel onderwijs beperken – PO/VO

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om het toezicht op informeel onderwijs te beperken tot situaties van radicalisering en strijdigheid met de rechtsorde. De motie was afkomstig van SGP-fractieleider Chris Stoffer en werd mede-ingediend door Harmen Krul van het...