Verbod op onderwijs dat aanzet tot haat – PO/VO

Het wetsvoorstel voor toezicht op informeel onderwijs zal een verbod inhouden op onderwijs dat aanzet tot haat, geweld of discriminatie. Dat meldt onderwijsminister Mariëlle Paul in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister is de voorgestelde wet nodig, omdat...

Van mensen in onderwijs ervaart 10,5% discriminatie – PO/VO

Ruim een op de tien mensen uit onderwijs ervaart discriminatie op het werk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ervaringen met discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit of leeftijd of geslacht komen het meest voor. Discriminatie op...

Pal staan voor democratische waarden – PO/VO

De school moet een plek zijn waar leerlingen democratische waarden kunnen verinnerlijken. Dat benadrukken adviseur Hannah Boerstra en directeur Kai Pattipilohy van Diversion op de opiniepagina van de Volkskrant. Directe aanleiding voor hun stuk is dat...

Movisie juicht inzet sensitivity readers toe – PO/VO

Schoolboeken die een divers wereldbeeld laten zien, kunnen leerlingen stimuleren om flexibel en creatief te denken. Daarom is het goed als educatieve uitgeverijen sensitivity readers inzetten, benadrukt kennisinstituut Movisie dat zich richt op sociale vraagstukken....