Diederik Samsom verkiest onderwijs boven koopkracht

‘Grote investeringen en vergaande keuzes voor beter onderwijs. Dat is wat Nederland nu het hardst nodig heeft.’ Dat vindt PvdA’er Diederik Samsom, zo schrijft hij in de Volkskrant.

Hij wil onder andere ‘veel meer uren onderwijs en veel meer voorbereidingstijd voor docenten’. Leraren verdienen volgens hem een ‘drastische herwaardering’. Ze moeten wat hem betreft beter worden opgeleid en aan hogere eisen voldoen. Ook moeten hun salarissen van leraren omhoog, vindt Samsom.

Investeringen in onderwijs zijn volgens de PvdA’er veel meer waard dan meer koopkracht of een hoger bruto binnenlands product.

Lees meer…

Leraren voelen zich minder veilig op school

Leraren in het voortgezet onderwijs geven een 7,8 voor de sociale veiligheid op school. In 2015 was dat een 8,6. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek op basis van een enquête waaraan ruim 1100 leraren meededen.

Ruim twee op de vijf leraren beoordelen hun eigen sociale veiligheid op school met een 7 of 8. Eveneens twee of de vijf geven het een rapportcijfer 9 of 10. Eén op de tien vindt de sociale veiligheid op school onvoldoende (rapportcijfer 5 of lager).

De sociale veiligheid die leraren ervaren, verschilt per sector. Docenten die alleen lesgeven op vmbo-basis/kader, geven gemiddeld een 7,1. Leraren op vmbo-g/tl/mavo geven gemiddeld een 7,8 en docenten die alleen lesgeven op havo/vwo gemiddeld een 8,0.

Klachten over schoolleiding

Docenten die ontevreden zijn over de sociale veiligheid op school, geven onder meer aan dat de schoolleiding onvoldoende actie onderneemt na incidenten. Ook klagen zij over slechte communicatie door de leiding. Andere punten die worden genoemd, zijn roddels op de werkvloer en een gebrek aan collegialiteit.

Daarnaast melden docenten grensoverschrijdend gedrag van ouders en/of leerlingen. Eén op de vijf docenten geeft aan wel eens te worden uitgescholden.

Checklist voor mensen die leraar willen worden

Het ministerie van OCW heeft een checklist online gezet waarmee mensen kunnen zien wat ze moeten doen als ze leraar willen worden.

De online checklist richt zich op mensen die willen gaan lesgeven in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal onderwijs. Iedereen kan de checklist invullen, ook mensen die nu al in het onderwijs werken.

wie de checklist invult, krijgt te zien welke opleiding moet worden gevolgd om leraar te kunnen worden en of het bijvoorbeeld mogelijk is om een zij-instroomtraject te volgen.

Ga naar de checklist

Celstraf voor docent die leerlingen om naaktfoto’s vroeg

Een 24-jarige leraar uit Eindhoven is veroordeeld omdat hij leerlingen om naaktfoto’s vroeg in ruil voor hogere cijfers. De rechtbank Oost-Brabant legde hem vandaag een celstraf van 9 maanden op waarvan 6 maanden voorwaardelijk, plus een taakstraf van 200 uur.

Omdat de docent al drie maanden in voorarrest heeft gezeten, is hij nu vrij, met een proeftijd van drie jaar. Wel moet hij zich verplicht laten behandelen vanwege het risico op herhaling. Er was anderhalf jaar cel geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

De man was docent en mentor op een katholieke middelbare school in Best. Hij benaderde 13-jarige jongens van wie hij mentor was met Whatsapp-berichten over seks en naaktfoto’s. De jongens stapten daarmee naar de schoolleiding en de school deed aangifte. In juni 2017 werd de man aangehouden. Toen vond de politie op zijn telefoon kinderporno en een naaktfoto van een leerling. Hij is veroordeeld voor bezit en verspreiden van kinderporno en een poging tot seksuele verleiding.

‘Het echte probleem zijn slaafse docenten’

Het echte probleem in het basisonderwijs ‘is het gemis aan logisch nadenkende, innovatieve leerkrachten’, zegt leerkracht Dirk van den Hoven van de rooms-katholieke Mariaschool in het Overijsselse Wierden.

De stelling van Van den Hoven staat in een opiniestuk van hem in het AD over de klachten dat de werkdruk in het basisonderwijs te hoog en de salarissen te laag zouden zijn. Volgens hem is dat niet het probleem, maar zijn het de docenten ‘die niet zelf denken, maar slaafs alle regeltjes en protocollen volgen’.

‘We kijken elk schrift na, elk methodeboek moet van voor naar achter worden uitgewerkt en van élk (rapport)gesprek maken we een verslag. Niet omdat het moet, maar omdat we nou eenmaal graag controle houden over ons werk’, zo staat in zijn opiniestuk in de krant.

Het hele opiniestuk van Van den Hoven kunt u lezen in de papieren krant of als premium-artikel op de website van het AD.

Celstraf geëist tegen oud-docent wegens ontucht

Tegen een oud-docent uit Spijkenisse is twee jaar gevangenisstraf geëist vanwege ontucht. Er is ook een voorwaardelijke straf van één jaar geëist, met een proeftijd van drie jaar. Hij zou in die proeftijd geen les mogen geven.

De nu 29-jarige man was wiskundeleraar. Hij werkte op verschillende scholen, waaronder de Theaterhavo/vwo en het VAVO in Rotterdam en het Comenius College in Capelle aan den IJssel. Ook gaf hij bijles.

De man voerde online seksueel getinte gesprekken met leerlingen. Ook vroeg hij hun pikante foto’s en filmpjes te sturen.

In augustus 2016 werd hij aangehouden. In november van dat jaar besloot de rechter om hem tijdelijk naar huis te sturen, omdat hij spijt had betuigd en een psychische behandeling wilde ondergaan.

Het Openbaar Ministerie komt nu dus met een strafeis van twee jaar en één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

‘Met hoger loon krijgt leraar meer respect’

De status van leraren kan stijgen als ze meer loon krijgen. ‘Niet alleen vanwege de centen, maar bovenal als blijk van waardering’, schrijft socioloog Judith Elshout in de Volkskrant.

Volgens haar wordt het vak van leraar positief gewaardeerd, maar lijdt het imagoschade door de relatief lage betaling. ‘Het gaat hier niet alleen om geld in de platte, financiële zin, maar vooral om de immateriële, symbolische betekenis van een geldelijke beloning. Loon staat namelijk ook voor waardering en erkenning’, aldus Elshout.

Volgens haar maakt ‘een redelijke betaling waaruit ook immateriële waardering blijkt’ leraren weer trots. ‘Dit moet het schrijnend lerarentekort een halt toeroepen’, stelt zij.

Lees meer…

Hybride docent kan lerarentekort verminderen

Eén op de vijf hoogopgeleide Nederlanders zegt voor de klas te willen staan als dat kan worden gecombineerd met ander werk. Met deze zogenoemde hybride docenten kan het lerarentekort worden verminderd, stelt het platform Hybride Docent.

Volgens Hybride Docent blijkt uit onderzoek ‘dat veel getalenteerde en gemotiveerde mensen hun kennis willen delen met de jongere generatie’. Dit biedt voor het onderwijs ‘een enorm potentieel’ om leraren te behouden of aan te trekken.

Hybride docent waardeert afwisseling

Docenten die al hybride werken, zo blijkt uit het onderzoek, doen dit voornamelijk vanwege de afwisseling en ontwikkeling die zij daarmee ervaren. Dat maakt het lesgeven aantrekkelijk. Bovendien ervaren hybride docenten meer loopbaanmogelijkheden. Een veel kleiner deel noemt financieel rondkomen als drijfveer om een onderwijsbaan te combineren met ander werk.

Het platform Hybride Docent is een initiatief van Marius Bilkes en Kees van der Velden, die beiden hun docentschap combineerden met werk buiten het onderwijs. Hybride Docent wordt ondersteund door het ministerie van OCW.

Lees meer…

‘Klagende leraren duwen zichzelf in slachtofferrol’

‘Er zit iets van slachtofferschap in’, zegt docent en lid van de Onderwijsraad Ferry Haan over leraren die klagen en zich miskend voelen.

Haan reageert in de Volkskrant op het rapport Status en imago van de leraar in de 21ste eeuw van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht en bureau Ecorys. In dat rapport staat dat het aanzien van de leerkracht in 10 jaar fors is gedaald.

Leraren hebben last van ‘kleuterjufeffect’

Dit komt volgens de onderzoekers onder andere doordat leraren wat betreft hun opleidingsniveau niet meer gunstig afsteken tegen andere beroepsgroepen, zoals hooggeschoolde professionals in de zorg, notarissen of advocaten. De relatief lage salarissen in het onderwijs spelen ook een rol.

Een andere factor is het hoge aandeel vrouwen dat in het onderwijs werkt. Dat leidt volgens onderzoeker Frank Cörvers tot vooroordelen. Hij gebruikt wat dit betreft de term ‘kleuterjufeffect’.

Slachtofferschap

Docent en lid van de Onderwijsraad Ferry Haan dragen leraren zelf bij het lagere imago van hun vak, zegt hij in de Volkskrant. ‘In de media hoor je vooral veel docenten die klagen en zich miskend voelen. Ze hebben een passie voor hun vak, maar mogen dat meer uitdragen. Er zit iets van slachtofferschap in’, aldus Haan.

Lees meer…

 

Bonus van 10.000 euro voor wiskundeleraar ‘ongekend’

De Nederlandse Vereniging van Wiskundedocenten (NVvW) is verbaasd over de bonus van 10.000 euro die vermeld staat in personeelsadvertenties van een school in Katwijk. De bonussen zijn bedoeld om een eerstegraads wiskundedocent en een ICT-leraar aan te trekken. Aan deze leraren is een groot tekort.

In de Telegraaf noemt voorzitter Swier Garst van de NVvW de bonussen die het christelijke Andreas College in Katwijk biedt ongekend. ‘Mijn mond valt open’, zo citeert de krant hem. ‘Het toont aan hoe groot het probleem is. Elkaar overtroeven met geld helpt echter niks: het tekort aan deze vakleerkrachten blijft’, aldus Garst.

Wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam zegt in de Telegraaf dat ‘het inpikken van leraren wiskunde is begonnen’. Ze zegt zelf geregeld te worden benaderd door headhunters.

Directeur Johan Stevens van het Andreas College zegt in de krant dat de bonussen van 10.000 euro zijn bedoeld als een ‘aanvullend prikkel’. Hij ziet het als ‘een soort arbeidsmarkttoeslag’.

Leraren basisonderwijs willen eerlijk salaris

De actiegroep PO in Actie wil dat leraren in het primair onderwijs hetzelfde salaris krijgen als collega’s in het voortgezet onderwijs met een tweedegraadsbevoegdheid.

De actiegroep zit op Facebook en heeft op het moment van publicatie van dit nieuwsbericht 14.680 leden. De initiatiefnemers vinden dat de vakbonden te weinig doen voor leraren in het primair onderwijs. ‘Basisonderwijs gaat ons aan het hart en daarom: een eerlijk salaris èn minder werkdruk!’, zo staat op de Facebookpagina.

Een van de initiatiefnemers is Paul de Brouwer, die lesgeeft op de openbare Dr. Willem Dreesschool in Arnhem. In het Algemeen Dagblad zegt hij dat ‘bewustwording over de ongelijkheid’ zijn doel is. ‘We hebben dezelfde opleidingsgraad als tweedegraadsdocenten in het voortgezet onderwijs en ons beroep is zwaarder door de vele niveauverschillen in de klas, maar we verdienen honderden euro’s minder’, zo citeert het AD hem.

In de krant komt ook Thijs Roovers aan het woord. Hij is leerkracht op de openbare Leonardo da Vincischool in Amsterdam. ‘Niemand kan een goed antwoord geven op de vraag waarom wij minder verdienen. De vakbonden doen er niets aan’, aldus Roovers.

Docenten en managers moeten vaak thuis nog werken

Docenten en managers werken vaak thuis. Zij werken ook vaak over en ervaren een hoge werkdruk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder docenten komt thuiswerken het vaakst voor. Twee op de drie docenten werkt incidenteel thuis. Van alle mensen die incidenteel thuiswerken, geeft 61 procent aan dat vanwege het werk familieactiviteiten er weleens bij inschieten.

Het afmaken van (over)werk is voor veel werknemers die incidenteel thuiswerken de belangrijkste reden om thuis te werken.

Lees meer…

In opleidingsschool word je betere leraar

Opleidingsscholen hebben een positief effect op de pedagogisch-didactische vaardigheden van docenten. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, waarvan staatssecretaris Sander Dekker van OCW de samenvatting naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De onderzoekers zien dat docenten in opleidingsscholen meer het gevoel hebben dat ze bekwaam zijn. Ook geven deze docenten aan dat ze meer leermogelijkheden hebben en tevreden zijn over de kwaliteit van de opleiding en de voorbereiding op het beroep.

‘Alle evidentie wijst in dezelfde richting: docenten profiteren van een leeromgeving waarin de opleiding en de school samenwerken bij het opleiden van aanstaande docenten en het verder professionaliseren van beginnende docenten’, zo concluderen de onderzoekers.

Van ontucht verdachte oud-docent komt vrij

Een 28-jarige oud-docent uit Spijkenisse die wordt verdacht van ontucht komt voorlopig vrij, meldt RTV Rijnmond.

Afgelopen augustus werd de man aangehouden op verdenking van ontucht met minderjarige meisjes. Bovendien zou hij kinderporno hebben vervaardigd.

Hij werkte de afgelopen jaren als wiskundedocent op verschillende scholen, waaronder de Theaterhavo/vwo en het VAVO in Rotterdam en het Comenius College in Capelle aan den IJssel. Ook gaf hij bijles.

Ontzettend veel spijt

De man zei woensdag tegen de rechter in Rotterdam dat hij inziet dat hij fout is geweest. ‘Door mijn detentie zijn bij mij de ogen geopend. Ik heb hier ontzettend veel spijt van en wil graag een tweede kans’, zo citeert RTV Rijnmond hem.

De rechter nam de beslissing om hem tijdelijk naar huis te sturen, omdat hij al zelf ‘stappen heeft gezet richting behandeling’. Hij moet volgens RTV Rijnmond wel onder toezicht blijven van de reclassering.

Diametrale verschillen op arbeidsmarkt onderwijs

Er is geen direct verband tussen het verwachte lerarentekort in het primair onderwijs en personele ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.

Dit stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van PvdA’er Loes Ypma. Haar vragen volgde op de waarschuwing van de PO-Raad dat er de komende jaren in het primair onderwijs een groot lerarentekort ontstaat.

Arbeidsmarkt voortgezet onderwijs krimpt

De staatssecretaris ziet de ontwikkeling in het primair onderwijs ook, maar stelt tegelijkertijd dat er geen direct verband kan worden gelegd met de arbeidsmarktontwikkeling in het voortgezet onderwijs.

‘In het voortgezet onderwijs wordt de komende 10 jaar een aanzienlijke daling verwacht  van het aantal leerlingen en daarmee ook een afnemende behoefte aan leraren’, aldus Dekker.

 

Extreemrechtse docent terecht ontslagen

Het Twents Carmel College in Oldenzaal heeft een geschiedenisleraar met extreemrechtse sympathieën terecht ontslagen. Dat heeft de kantonrechter bepaald.

De leraar werd ervan beschuldigd dat hij zich onder meer tegenover leerlingen racistisch had uitgelaten. De school vond dat hij hiermee de grenzen van respect had overschreden en besloot de arbeidsovereenkomst met hem te ontbinden.

Neonazi voor de klas?

Het Algemeen Dagblad meldt dat de geschiedenisleraar eerder al stage had gelopen op het Twents Carmel College. Ook toen zou al duidelijk zijn geweest dat hij extreemrechtse sympathieën had. De krant meldt dat leerlingen zich erover verbaasden dat ‘een neonazi’ voor de klas mocht staan.

De docent maakte bezwaar tegen de ontbinding van de arbeidsovereenkomst en eiste bovendien een schadevergoeding, maar de kantonrechter ging hier niet in mee en heeft de school in het gelijk gesteld.

Lees de uitspraak van de kantonrechter

Wiskundedocent verdacht van ontucht en kinderporno

Een 28-jarige docent uit Spijkenisse die op verschillende scholen in Rotterdam en omgeving heeft gewerkt, is aangehouden omdat hij wordt verdacht van ontucht met minderjarige meisjes. Bovendien zou hij kinderporno hebben vervaardigd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM meldt dat de verdachte de afgelopen jaren op verschillende scholen heeft gewerkt als wiskundedocent. Ook gaf hij bijles. Via e-mail of social media zou hij de meisjes, in leeftijd variërend van 12 tot 16 jaar, seksueel getinte berichten hebben gestuurd. Soms haalde hij ze over foto’s en filmpjes van zichzelf te sturen waarbij ze seksueel getinte poses aannamen.

De man werd in juli ook al aangehouden wegens aanranding. Toen werden zijn gegevensdragers in beslag genomen. Daarin zijn gesprekken en beelden van een aantal meisjes gevonden. Pas recent hebben de eerste meisjes aangifte gedaan. Politie en OM vermoeden dat de man meer slachtoffers heeft gemaakt.

Volgens het OM hebben de betrokken scholen uit diverse plaatsen in de regio Rotterdam ouders en leerlingen ingelicht over het feit dat de leraar is opgepakt. Hij zou volgens lokale en regionale media onder meer aan de Theaterhavo/vwo en het VAVO in Rotterdam en het Comenius College in Capelle aan den IJssel hebben lesgegeven.

Werkgelegenheid: krimp in PO, groei in VO

In het primair onderwijs is de werkgelegenheid in 2015 afgenomen, terwijl het voortgezet onderwijs toen een toename van het aantal voltijdbanen heeft laten zien. Dat blijkt uit de personeelsgegevens van DUO, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

In het primair onderwijs nam de werkgelegenheid in 2015 met ongeveer 1700 voltijdbanen af ten opzichte van 2014. ‘Deze daling wordt vooral verklaard door de dalende leerlingaantallen in het primair onderwijs’, aldus Dekker.

De afname betrof ook het totale aantal leraren jonger dan 35 jaar, maar hun relatieve aandeel groeide licht van 31,1 tot 31,2 procent. ‘Dit is een trendbreuk na jaren van daling van dit aandeel. Dat deze dalende trend is gestopt, beschouw ik als een positieve ontwikkeling’, zo schrijft de staatssecretaris.

Hij meldt verder dat in 2015 het percentage jonge pabo-afgestudeerden dat binnen een halfjaar na afstuderen een baan vindt binnen het primair onderwijs is toegenomen van 68,8 tot 70,9 procent. ‘Bovendien kreeg in 2015 ruim 38 procent van de pas afgestudeerde leraren een reguliere baan (ten opzichte van 36 procent in 2014). Het aandeel vervangingsbanen nam tussen 2014 en 2015 juist af.’

Werkgelegenheid voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is tussen 2014 en 2015 het aantal voltijdbanen voor onderwijsgevend personeel gegroeid met ongeveer 500 fte. Deze toename hangt volgens Dekker samen met een lichte stijging van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De gegroeide werkgelegenheid is vrijwel geheel ten goede gekomen van jonge leerkrachten. ‘Het relatieve aandeel jonge leraren nam in het voortgezet onderwijs de afgelopen jaren al licht toe. In 2015 is deze groei nog sterker dan voorgaande jaren’, aldus Dekker.

De staatssecretaris meldt over het voortgezet onderwijs ook dat het aandeel pas afgestudeerde vo-leraren dat direct na afstuderen een baan vindt binnen het onderwijs is toegenomen tot 59 procent. Ruim tweederde van de pas afgestudeerde vo-leraren vindt binnen een halfjaar een baan in het onderwijs.

Lees meer…

Medische handeling geen taak van docent

In de Arbocatalogus PO wordt het personeelsleden van scholen afgeraden om leerlingen vrijwillig diabetesprikken te geven of sondes bij hen te vervangen.

‘Een betrokkenheid van het onderwijspersoneel optredend als privépersoon bij deze zorg is een niet-wenselijke situatie. De onderwijsprofessionals zijn immers niet toegerust en geschoold in dit soort medische handelingen, de uitzonderingen daar gelaten’, zo staat in de Arbocatalogus PO.

Aansprakelijkheid bij medische handeling

Vorig jaar raadde de Algemene Onderwijsbond (AOb) personeelsleden al af om medische handelingen bij leerlingen te verrichten, omdat zij volgens de bond aansprakelijk kunnen worden gesteld als het misgaat. De Helpdesk van VOS/ABB liet in reactie hierop weten dat het genuanceerder ligt dan de bond suggereerde.

‘Als personeelsleden beschikken over een medische-bekwaamheidsverklaring en zorgvuldig handelen, zullen zij niet aansprakelijk worden gesteld als het onverhoopt misgaat’, aldus onze Helpdesk.

Leraren kunnen wel aansprakelijk worden gesteld voor een medische fout als ze geen bekwaamheidsverklaring hebben en/of met opzet onoordeelkundig handelen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Docenten moeten niet slim maar sociaal zijn

Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Dit stelt het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport Kansrijk onderwijsbeleid.

Een andere conclusie die het CPB trekt, is dat kinderen met een leerachterstand het meeste baat hebben bij algemene maatregelen om het onderwijs te verbeteren, zoals kleinere klassen, lezen in de vakantie en een maand extra ‘kleuteren’.

Leerlingen al in basisschool op niveau schiften

In het rapport staat ook dat het goed zou zijn om kinderen met min of meer hetzelfde niveau bij elkaar te zetten, ook in het basisonderwijs. Dan leren ze volgens het CPB meer dan in een klas met leerlingen van verschillende niveaus.

Deze conclusie van het CPB staat haaks op de opinie dat het juist goed is voor kinderen die niet zo goed kunnen leren om samen met leerlingen die het wel goed doen in één klas te zitten. Dat zou de kansenongelijkheid in het onderwijs verkleinen, maar het CPB kijkt daar dus heel anders tegenaan.

Lees het rapport

Lees ook het artikel Categoraal of breed, is dat the question? in het zomernummer van ons magazine Naar School!.

LD-functie moet ook haalbaar zijn voor vmbo-docent

De bevordering naar een LD-functie is zeldzaam voor docenten in het vmbo. In het adviesrapport Op zoek naar LD-functies in het vmbo staan aanbevelingen om daar verandering in te brengen. Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van OCW, de VO-raad en de Algemene Onderwijsbond.

Op basis van de bevindingen in het vmbo komen de opstellers van het rapport tot vier aanbevelingen:

  1. Houd de functiemix in de lucht en stel concrete doelen voor vmbo-docenten (met een minimumaantal lesuren in het vmbo). Geef de functiemix tijd om binnen het vmbo succesvol te worden.
  2. Richt de functie-eisen voor LD-functies voor vmbo-docenten vooral op vaardigheden en bekwaamheid in plaats van op opleiding, taken en bevoegdheid.
  3. Wijs potentiële docenten op de mogelijkheden van doorstroom naar hogere schalen in het
    vmbo, moedig hen aan te solliciteren en ondersteun hen bij de sollicitatieprocedure.
  4. Zorg voor nieuwe officiële afspraken in het kader van de functiemix, waardoor betrokkenen (met name de medezeggenschapsraad) iets in handen hebben om te zorgen dat er ook in de toekomst doorstroom naar hogere functieschalen plaats kan vinden.

Download het adviesrapport.

‘Pabo’er net zo goed als tweedegraadsdocent’

Pabo-afgestudeerden die in het voortgezet onderwijs werken, zijn over het algemeen net zo goed als tweedegraadsdocenten. Dat stelt, volgens Het Parool, directeur Pieter Roelofs van het Clusius College in Amsterdam.

De lokale Amsterdamse krant schrijft over het lerarentekort in de hoofdstad. Dat tekort doet zich vooral gelden in de onderbouw van het vmbo. Amsterdamse schoolbesturen willen daarom dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW haast maakt met zijn plannen om pabo-afgestudeerden bevoegd te maken voor het vmbo.

Volgens directeur Pieter Roelofs van het Clusius College in Amsterdam-Noord is dat een prima plan. De kwaliteit van pabo-afgestudeerden die nu al in het vmbo voor de klas staan, doet volgens hem niet onder voor die van tweedegraads opgeleide vakdocenten. ‘In dit geval vind ik dat bekwaamheid belangrijker is dan bevoegdheid’, aldus Roelofs in Het Parool.

Lees meer…

 

Kamervragen over docent die niet mocht bidden

PvdA-Kamerleden Ahmed Marcouch en Loes Ypma willen opheldering van staatssecretaris Sander Dekker van OCW over de kwestie rond een docent van het openbare Rijswijks Lyceum die ontslag nam omdat hij niet in school mocht bidden.

Zij willen van Dekker weten of hij het ermee eens is dat de school hiermee als boodschap meegeeft dat leerlingen en ouders ‘niet welkom zijn als het gaat om hun identiteit, inspiratie en levenshouding’ en dat dit bij kinderen een gevoel van innerlijke onveiligheid teweeg kan brengen. Dat kan volgens hen de integratie van leerlingen negatief beïnvloeden en bij een aantal gezinnen uitnodigen ‘tot terugtrekking in een religieuze zuil met islamitisch onderwijs waar de kinderen wél welkom zijn inclusief hun religieuze identiteit’.

Marcouch en Ypma wijzen er in dit kader op dat ‘de meerwaarde van het openbaar onderwijs juist is dat een parallelle samenleving volgens eigen zuil niet nodig is, omdat openbare scholen open zijn voor alle levensovertuigingen, zowel voor ouders, leerlingen als docenten.’

Steun voor docent die niet mocht bidden

Op Facebook is een steunbetuiging gestart voor een docent van het openbare Rijswijks Lyceum die ontslag heeft genomen omdat hij in de school niet mocht bidden.

In de Haagse regio-editie van het Algemeen Dagblad staat dat de bewuste docent moslim is en dat hij in de pauze uit het zicht van de leerlingen wilde bidden. De krant citeert rector Jeroen Bos van het Rijswijks Lyceum: ‘Als openbare school vinden wij dat religieuze uitingen privé zijn en privé uitgeoefend moeten worden. Een docent die per se in het schoolgebouw wil bidden past niet bij die opvatting.’

Op de website van de school staat dat het Rijswijks Lyceum ‘een moderne, openbare school’ is die openstaat ‘voor alle kinderen, met welke levensovertuiging, afkomst of godsdienst dan ook’. Het Rijswijks Lyceum valt onder het bestuur VO Haaglanden.

Verklaring van de school
In een door de rector ondertekende verklaring van het Rijswijks Lyceum staat wat de leraar -volgens de school- wilde: ‘De betreffende docent was van mening dat de school zijn geloofsbelijdenis zou moeten faciliteren door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een ruimte binnen de school.’

De school weigerde daarop in te gaan: ‘We willen als openbare school (…) geen gebedsruimtes of iets dergelijks inrichten. Al is het maar omdat onze school vele verschillende geloven en levensovertuigingen (en opvattingen daarover) telt.’

In de Volkskrant zegt Bos dat er op zijn school geen bidverbod is. ‘Ik kan niet verbieden dat iemand zijn ogen sluit en aan God denkt, laat staan dat ik dat zou kunnen controleren. Maar wij bieden geen faciliteiten voor het gebed.’

Niet om gebedsruimte gevraagd
De docent heeft in het radioprogramma Dichtbij Nederland met klem tegengesproken dat hij om een gebedsruimte had gevraagd. Hij bad soms in een magazijn, dan weer in een berghok en soms na schooltijd in een vergaderruimte. Het is volgens hem voor moslims helemaal niet nodig om een aparte gebedsruimte te hebben.

Luister naar het interview:

Steun voor docent
Op Facebook is een actie gestart voor de docent in kwestie. Ouders schrijven daar onder andere dat het Rijswijk Lyceum een goede school is, maar dat er kennelijk geen rekening wordt gehouden met de wens van deze docent om in de pauze te bidden.

Er wordt opgeroepen het kerstdiner van de school te boycotten. ‘Hiermee halen we de docent niet terug, maar we moeten iets. KERSTdiner is ook geloof gerelateerd’, zo staat op Facebook. De docent heeft inmiddels een nieuwe baan op een christelijke vo-school waar hij wel mag bidden.

Calandlyceum
In 1999 speelde een vergelijkbare kwestie op het openbare Calandlyceum in Amsterdam. Daar wilden enkele islamitische leerlingen een ruimte om te kunnen bidden. Toenmalig rector Peter Dorsman vond het ‘principieel niet juist’ om leerlingen toestemming te geven op school te bidden. Hij stond op het standpunt dat geloofsbeleving niet thuishoort in de openbare school.

‘Je moet een duidelijke lijn aanhouden. Wij zijn een openbare school. Godsdienst is iets wat je in je eigen tijd beleeft. Als zij willen bidden, dan doen ze dat maar thuis’, zo citeerde NRC Handelsblad hem destijds.

De toenmalige Commissie Gelijke Behandeling (tegenwoordig College voor de Rechten van de Mens) oordeelde in 2000 naar aanleiding van deze kwestie dat een openbare school geen gebedsruimte beschikbaar hoeft te stellen.

Download het oordeel

Docent die leerling stevig aanpakte mag weer voor de klas

Een ontslagen leraar van het Wellantcollege mag zijn werk hervatten. Hij heeft geen buitenproportioneel geweld gebruikt om een lastige leerling in toom te houden. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland in kort geding bepaald.

De leraar van locatie De Bossekamp in het Zuid-Hollandse dorp Ottoland was op 20 juni met leerlingen op excursie. Na afloop van het uitje ontstond rumoer in de bus. De leraar vroeg de aanstichter van het rumoer tot vier keer toe voor in de bus te komen zitten. Uiteindelijk heeft de docent de jongen naar de voorkant van de bus gebracht. De leerling stribbelde hierbij tegen. Bij aankomst op de vmbo-school heeft de leraar de jongen opnieuw vastgepakt om hem naar een kamer te brengen.

Het Wellantcollege ontsloeg de man op staande voet, omdat de leraar buitenproportioneel geweld zou hebben gebruikt tegen de leerling. De leraar vorderde in het kort geding de mogelijkheid om zijn werkzaamheden bij het vmbo-college te hervatten. Daarnaast wilde de man doorbetaling van zijn loon.

Volgens de kantonrechter is niet vast komen te staan dat de leerkracht buitenproportioneel geweld heeft gebruikt. De blauwe plekken bij de leerling zijn veroorzaakt door een stevige grip van de leerkracht, bedoeld om de leerling mee te laten werken, in combinatie met tegenstribbelende bewegingen van de leerling. Dit zou anders zijn geweest als er blauwe plekken waren ontstaan terwijl de leerling geen weerstand had geboden.

De leraar heeft tegen zijn ontslag beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep. De kantonrechter heeft bepaald dat de leraar zijn werkzaamheden mag hervatten tot de Commissie van Beroep een beslissing heeft genomen over het ontslag. Tot dat moment moet het Wellantcollege ook het loon van de leraar doorbetalen. De school wil hem niet terug en stuurt aan op een afkoopsom.