Managers en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs verdienen minder dan vergelijkbare werknemers in andere sectoren. Voor leraren is er juist een positief loonverschil. Dat blijkt uit dit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW.

In 2019 was het gemiddelde bruto-uurloon in andere sectoren 4% lager dan in het voortgezet onderwijs. Vergeleken met het primair onderwijs is dat juist andersom: het gemiddelde bruto-uurloon elders is 2% hoger.

De resultaten naar functiegroep laten voor zowel het primair als voortgezet onderwijs zien dat schoolleiders en managers het grootste negatieve loonverschil hebben ten opzichte van managers met een vergelijkbaar opleidingsniveau in andere sectoren. Voor leraren is er juist een positief loonverschil, zo staat in het onderzoeksrapport.

Lees meer…

Deel dit bericht: