Voorwaarden doorstroom vmbo-havo en havo-vwo bekend – VO

De algemene maatregel van bestuur (amvb) bij de nieuwe wet over het doorstroomrecht maakt duidelijk onder welke voorwaarden leerlingen mogen doorstromen van vmbo naar havo of van havo naar vwo. De avmb bepaalt dat leerlingen die zijn geslaagd voor hun eindexamen...

Eerste Kamer akkoord met ‘Gelijke kans op doorstroom’ – VO

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom aangenomen.  De Tweede Kamer ging in februari akkoord met het wetsvoorstel. Het regelt dat er gelijke voorwaarden gaan gelden voor de doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo. Leerlingen die...