De algemene maatregel van bestuur (amvb) bij de nieuwe wet over het doorstroomrecht maakt duidelijk onder welke voorwaarden leerlingen mogen doorstromen van vmbo naar havo of van havo naar vwo.

De avmb bepaalt dat leerlingen die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, naar de havo mogen doorstromen. Havisten mogen voortaan zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. De wet gaat in op 1 augustus 2020. Let op: daarmee is het nieuwe doorstroomrecht van toepassing op leerlingen die dit schooljaar eindexamen hebben gedaan!

Scholen mogen leerlingen die aan de eisen voldoen niet weigeren. Het blijft voor scholen wel mogelijk een eigen toelatingsbeleid te hanteren voor leerlingen die niet aan de eisen voldoen. Het blijft ook mogelijk om leerlingen te weigeren vanwege plaatsgebrek. Het bijzonder onderwijs mag bovendien leerlingen blijven weigeren op denominatieve gronden. Dat laatste is uiteraard niet van toepassing op openbare scholen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: