De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom aangenomen. 

De Tweede Kamer ging in februari akkoord met het wetsvoorstel. Het regelt dat er gelijke voorwaarden gaan gelden voor de doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo. Leerlingen die vmbo-tl of -gl hebben afgerond, krijgen straks recht op doorstroom naar 4 havo. Leerlingen met een havo-diploma krijgen doorstroomrecht naar 5 vwo.

Het streven is dat de wet op 1 augustus 2020 in werking treedt. Daarmee zal het doorstroomrecht van toepassing zijn op de huidige eindexamenleerlingen.

Deel dit bericht: