Rekeninstrumenten geactualiseerd – PO/VO

Onder Praktisch en nuttig > Financiën staan in onderstaande mappen diverse geactualiseerde rekeninstrumenten en toelichtingen. Let op: een deel van de instrumenten en toelichtingen is exclusief bestemd voor leden van VOS/ABB. Voor deze specifieke downloads moet u als...

Rekeninstrument speciaal basisonderwijs geactualiseerd – PO

Bij Praktisch en nuttig > Financiën zit in de map Speciaal basisonderwijs het geactualiseerde rekeninstrument voor de meerjarenbegroting. De actualisering betreft de leerlingentelling van 1 oktober 2021 en de exacte bedragen van de bekostiging voor de materiële...

Voorbeeldreglement interne bezwarencommissie – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB stellen voorbeeldreglement voor een interne bezwarencommissie beschikbaar. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB kunt u het voorbeeldreglement downloaden. Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur,...