Vanaf 2022 eHerkenning nodig voor DUO en inspectie – PO/VO

Schoolbesturen en scholen hebben voor het inloggen bij DUO en de Inspectie van het Onderwijs vanaf 2022 eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3. Het primair onderwijs moet zich hier als eerste op voorbereiden, het voortgezet onderwijs daarna.In deze brief van...

Pas op dat BRIN-nummer niet verdwijnt! – PO

Vlak voor de kerstvakantie laat DUO weten welke BRIN-nummers met ingang van volgend schooljaar van rechtswege worden opgeheven. Elk jaar zijn er schoolbesturen die zich hierdoor laten overvallen. Het is zaak om dan snel in actie te komen! In het komende decembernummer...

Bijzondere bekostiging asielzoekers: 1 maart!

De aanvraag voor bijzondere bekostiging voor asielzoekersleerlingen moet uiterlijk op 1 maart binnen zijn bij DUO (betreft derde peildatum (1 februari)). Dit betreft de aanvraag voor de bijzondere bekostiging voor asielzoekerskinderen die korter dan twee jaar in...