‘Meer verklaringen dyslexie bij welgestelde kinderen’

Er zijn relatief veel kinderen uit welgestelde gezinnen die een dyslexieverklaring hebben. Dat meldt het Algemeen Dagblad, dat zich hiervoor baseert op wat de PO-Raad signaleert.

De krant citeert woordvoerder Ad Veen van de sectororganisatie: ‘We weten dat scholen in Het Gooi veel meer dyslexieverklaringen hebben. Mensen die het kunnen betalen, doen het.’ Hij gaat in op de situatie in het voortgezet onderwijs door zich af te vragen waarom een vo-school per se een dyslexieverklaring nodig heeft om een kind meer tijd te geven voor het maken van een toets.

Dyslexie bestaat

Over de suggestie van de Nijmeegse hoogleraar Anna Bosman dat dyslexie wellicht helemaal niet bestaat, zoals eerder in het AD stond, merkt Veen op dat de PO-Raad niet aan het bestaan ervan twijfelt. ‘Dat is een pijnlijke vergissing. Een dergelijk statement vinden wij zeer schadelijk voor kinderen die het echt betreft’, aldus Veen.

Lees meer…

Aantal dyslexieverklaringen ‘zorgelijk’ groot

Minister Jet Bussemaker van OCW noemt het zorgelijk dat er veel dyslexieverklaringen worden afgegeven. De aantallen zijn volgens haar op veel scholen aanmerkelijk hoger dan op basis van internationaal onderzoek mag worden verwacht, zo staat in een brief van haar aan de Tweede Kamer.

Volgens internationaal onderzoek is een percentage van rond de 10 procent leerlingen met ernstige dyslexie normaal. Het is daarom zorgelijk, zo vindt Bussemaker, dat er scholen zijn waar meer dan 20 procent van de leerlingen een dyslexieverklaring heeft.

Meeste dyslexieverklaringen in vmbo en op platteland

In haar brief staat ook dat het aandeel leerlingen die op grond van hun dyslexieverklaring een aangepast examen kunnen afleggen, het hoogst is in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (14 procent) en het laagst in het vwo (6 procent).

Er zijn ook regionale verschillen: in Zuid-Holland en in zeer sterk verstedelijkte gebieden is het gemiddeld aantal meldingen van dyslexie het laagst (7 respectievelijk 8 procent) en op het platteland het hoogst (14 procent).

Bussemaker kan de verschillen niet verklaren. Ze wil daarom dat er meer onderzoek naar wordt gedaan. Ze schrijft ook dat het aantal leerlingen die ten onrechte een dyslexieverklaring hebben gekregen omlaag moet.

Lees meer…