Minister Jet Bussemaker van OCW noemt het zorgelijk dat er veel dyslexieverklaringen worden afgegeven. De aantallen zijn volgens haar op veel scholen aanmerkelijk hoger dan op basis van internationaal onderzoek mag worden verwacht, zo staat in een brief van haar aan de Tweede Kamer.

Volgens internationaal onderzoek is een percentage van rond de 10 procent leerlingen met ernstige dyslexie normaal. Het is daarom zorgelijk, zo vindt Bussemaker, dat er scholen zijn waar meer dan 20 procent van de leerlingen een dyslexieverklaring heeft.

Meeste dyslexieverklaringen in vmbo en op platteland

In haar brief staat ook dat het aandeel leerlingen die op grond van hun dyslexieverklaring een aangepast examen kunnen afleggen, het hoogst is in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (14 procent) en het laagst in het vwo (6 procent).

Er zijn ook regionale verschillen: in Zuid-Holland en in zeer sterk verstedelijkte gebieden is het gemiddeld aantal meldingen van dyslexie het laagst (7 respectievelijk 8 procent) en op het platteland het hoogst (14 procent).

Bussemaker kan de verschillen niet verklaren. Ze wil daarom dat er meer onderzoek naar wordt gedaan. Ze schrijft ook dat het aantal leerlingen die ten onrechte een dyslexieverklaring hebben gekregen omlaag moet.

Lees meer…

Deel dit bericht: