Eindhoven gaat fors investeren in schoolgebouwen

Het college van B&W van de gemeente Eindhoven heeft samen met de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs een voorstel ontwikkeld voor een omvangrijk investeringsprogramma op het gebied van onderwijshuisvesting.

De gemeente meldt dat het extra geld dat hiervoor nodig is, voor een groot deel wordt vrijgemaakt uit een forse aanslag op de gemeentelijke middelen. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nu nog niet duidelijk. Het gaat in totaal om tientallen miljoenen euro’s. Ook de schoolbesturen komen met een bijdrage. 

Het voorstel voorziet onder andere in drie nieuwe basisscholen. Ook moet de huisvesting van een groot aantal scholen in het voortgezet onderwijs worden verbeterd. Zo komt er nieuwbouw voor het openbare Stedelijk College Henegouwenlaan en het Frits Philips lyceum-mavo. Daarnaast wordt een aantal bestaande scholen grondig gerenoveerd.

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eindhovense gemeenteraad.

Stedelijk College Eindhoven: prijs veilige school

De onderwijsprijs ging specifiek naar conciërge William van der Wielen, die op het Stedelijk College Eindhoven zorgt voor de uitvoering van het  ‘steward-project’. In dit project worden leerlingen opgeleid om in de school mee te surveilleren en op te treden als gastheer bij allerlei activiteiten. De leerlingen krijgen daarvoor een stewardopleiding binnen het plaatselijke ROC. Als zij na hun vmbo kiezen voor de mbo-opleiding ‘Vrede en Veiligheid’ hebben zij voorrang bij plaatsing.

Van der Wielen begeleidt en ondersteunt de groep stewards en onderhoudt de contacten met het ROC. Vanuit de gedachte dat naast de school ook de schoolomgeving veilig hoort te zijn, onderhoudt hij contacten met de buurt en de wijk en omliggende bedrijven.

Daantje
De VOO-onderwijsprijs, officieel de Jonkheer mr. Van Beijma thoe Kingmaprijs, vernoemd naar de oprichter van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in 1866, is uitgereikt tijdens het VOO-congres in Amersfoort. De prijs bestaat uit het speciaal vervaardigd bronzen beeldje ‘Daantje’ (die naar school zou gaan), een oorkonde en een cheque van 5000 euro. 

De jury bestond naast voorzitter Sharon Dijksma uit Ed Nijpels, tot voor kort commissaris van de koningin in Friesland, Alexander Pechtold, Tweede Kamerlid voor D66, Walter Dresscher, voorzitter Algemene Onderwijsbond, Janny Vlietstra, voorzitter van VOS/ABB, en Rob Limper, directeur van de VOO. Criteria waren: openbaar onderwijs, veilige school en samen met leerlingen.