Wat verandert er met de doorstroomtoets? – PO/VO

Het ministerie van OCW informeert schoolbestuurders, schoolleiders en leraren over wijzigingen in het tijdpad van schooladvisering en aanmelding van groep 8-leerlingen bij het voortgezet onderwijs. Deze informatie staat in het teken van de overstap van de eindtoets...

Toelichting: eindtoets en schooladvies – PO/VO

Mr. Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven over hoe de eindtoets in groep 8 zich verhoudt tot het schooladvies. In de toelichting laat Amziab zien dat de eindtoets belangrijk is als second opinion. Als leerlingen op de...