Meisjes kiezen exacter, maar nog niet zo exact als jongens

Steeds meer meisjes kiezen een technische en exacte onderwijsrichting, maar de jongens zijn daar nog steeds (ruim) in de meerderheid. Dat blijkt uit de Emanipatiemonitor 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Het aandeel meisjes binnen het Natuur en Techniekprofiel op havo-niveau nam toe van 15 procent in 2007 naar 26 procent in 2014. Binnen het vwo steeg dit van 20 naar 38 procent.

Op de arbeidsmarkt is nog niet zo’n duidelijke verschuiving te zien. ‘Meisjes met een technische opleiding kiezen nog vaak voor een baan in een andere richting. Dat doen jongens ook wel, maar toch minder vaak’, melden het SCP en CBS.

Techniekpact voor meer praktische vakmensen

In Science Center NEMO in Amsterdam hebben onderwijsinstellingen, werknemersorganisaties uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de regionale en landelijke overheid het Techniekpact 2020 ondertekend.

Er komt een investeringsfonds om techniek in het onderwijs te stimuleren. Dit begint al in de basisschool. Met een bedrag van 400 miljoen euro moet (bij)scholing van docenten worden gerealiseerd en moet hun technische kennis worden vergroot. Het doel van het Techniekpact 2020 is om meer jongeren voor techniek te laten kiezen, zodat de personeelstekorten in die sector kunnen worden beperkt.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken is blij met de gemaakte afspraken: ‘Veel bedrijven die groeikansen zien, moeten die laten lopen omdat ze niet aan genoeg technische vakmensen kunnen komen. Daar gaan we nu met elkaar verandering in brengen. Het is leuk en lucratief om als student of als werknemer te kiezen voor techniek en technologie.’

Ga voor alle informatie naar www.techniekpact.nl.