Bloemen naar excellente scholen

VOS/ABB is trots op de bij de vereniging aangesloten scholen die dit keer het predicaat Excellente School hebben gekregen. Als blijk van waardering hebben we deze scholen bloemen toegestuurd.

Afgelopen maandag maakte de Inspectie van het Onderwijs bekend dat het predicaat Excellente School naar 79 scholen is gegaan: 22 scholen voor primair onderwijs, 45 scholen voor voortgezet onderwijs en 12 scholen voor speciaal onderwijs. Hiermee komt het totale aantal scholen dat zich excellent mag noemen op 191.

De toekenning van het predicaat betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en excelleert met een specifiek profiel. Het is de bedoeling dat excellente scholen hun kennis over hun kwaliteit delen met andere scholen.

Predicaat Excellente School naar 79 scholen

Het predicaat Excellente School is dit keer naar 79 scholen gegaan. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Het zijn 22 scholen voor primair onderwijs, 45 scholen voor voortgezet onderwijs en 12 scholen voor speciaal onderwijs. Hiermee komt het totale aantal scholen dat zich excellent mag noemen op 191.

De toekenning van het predicaat betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en excelleert met een specifiek profiel. Het is de bedoeling dat excellente scholen hun kennis over hun kwaliteit delen met andere scholen.

Lees meer…

Slob verdedigt predicaat ‘Excellente school’

Onderwijsminister Arie Slob is het niet eens met de kritiek van onder andere de VO-raad en de schoolleidersvakbond AVS op het predicaat ‘Excellente school’ van de Inspectie van het Onderwijs. Dat meldt hij in reactie op Kamervragen.

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad stelde vorige maand in het tv-programma Kassa dat het predicaat ‘Excellente school’ een vertekend beeld geeft en verwarring schept. Het suggereert volgens hem ten onrechte dat het onderwijs op scholen met het label beter is dan op scholen die dit label niet hebben.

Ook voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) uitte in Kassa kritiek op het predicaat: ‘Ik denk dat de inspectie vooral zijn rol als inspectie moet pakken. Waarderen of een school voldoet aan de basiskwaliteit, aan de wetgeving en alle andere predicaten moet de inspectie vooral aan de sector overlaten’, aldus Van Haren.

Onderwijskwaliteit over de volle breedte

Slob verwerpt de kritiek, zo laat hij weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks. ‘Het is belangrijk dat scholen die het predicaat hebben, op hun website duidelijke informatie verstrekken over wat dit predicaat betekent, namelijk dat de school over de volle breedte goede onderwijskwaliteit biedt en daarnaast uitblinkt op één of meer specifieke punten’, aldus de minister.

Hij wijst erop dat het verwerven van het predicaat een vrijwillige keuze van de school is en dat scholen daarbij vooral aandacht en tijd besteden ‘aan het expliciet maken en aanscherpen van hun eigen ontwikkeling en de ambities om hun onderwijs verder te verbeteren’. De scholen ervaren dat volgen hem ‘als een investering in de kwaliteit van hun onderwijs’.

Lees meer…

Masterclass Ferry Haan ‘Excellentiebeleid met resultaat’

In het Nationaal Archief in Den Haag geeft docent en onderwijseconoom Ferry Haan op 10 februari de masterclass ‘Excellentiebeleid met resultaat’. De gratis bijeenkomst wordt georganiseerd door de Onderwijsraad.

In deze masterclass presenteert Haan een deel van het excellentie-onderzoek waar hij later dit jaar op hoopt te promoveren als onderwijseconoom.

Voor zijn onderzoek evalueerde hij het excellentiebeleid van het openbare Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Deze excellente school daagt begaafde leerlingen al lang uit in een speciaal programma. Dit blijkt een significant positief effect te hebben.

Deel van het onderzoek is het exporteren van het Nijmeegse beleid naar drie scholen in Noord-Holland: het Bonhoeffer College, Jac. P. Thijsse College en Kennemer College van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland.

Tijdens de masterclass legt Haan uit waaruit het excellentiebeleid bestaat en welke technieken zijn gebruikt om de effecten ervan te schatten.

Ferry Haan is geassocieerd lid van de Onderwijsraad, docent economie en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam.

Aanmelden voor masterclass

Aanmelden kan tot en met woensdag 8 februari door een e-mail te sturen naar bijeenkomsten@onderwijsraad.nl onder vermelding van ‘Masterclass Excellentiebeleid’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw contactgegevens.

De gratis masterclass in het Nationaal Archief (naast station Den Haag Centraal) is op vrijdag 10 februari van 13.15 tot 15.00 uur.

 

Aanmelden traject Excellente Scholen tot 24 februari

Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen zich tot 24 februari aanmelden voor deelname aan het traject Excellente Scholen 2017-2019.

Het predicaat Excellente School wordt gezien als een erkenning voor buitengewone kwaliteit. Bovendien kan het worden beschouwd als een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: schoolleiding, leraren, leerlingen en ouders.

Het belangrijkste doel van het traject Excellente Scholen is om de onderwijskwaliteit te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken en over te dragen.

Aanmelden kan tot vrijdag 24 februari 12.00 uur.

Meer scholen krijgen predicaat ‘excellent’

Er zijn dit schooljaar dertig scholen meer die het predicaat ‘excellent’ krijgen dan in 2013-2014. Dat meldt Trouw.

De uitreiking van de predicaten is op 26 januari. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW verklapt in Trouw niet welke scholen het predicaat krijgen, maar hij zegt in de krant al wel dat het er dertig meer zijn dan vorig schooljaar. Volgens hem scoren vooral havo’s goed. ‘De eerste jaren bleef de havo enorm achter bij het aantal predicaten voor het vwo. Gelukkig zien we dat het deze keer veel evenwichtiger is verdeeld’, aldus Dekker.

Met het predicaat Excellente School wil het ministerie van OCW zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering geven die ze verdienen. ‘Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen’, zo staat op de website www.excellentescholen.nl.

Aanmelden voor Excellente School 2014

Scholen kunnen zich tot en met 18 april aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat Excellente School 2014. De aanmelding staat open voor alle scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. 

Een onafhankelijke jury vraagt de scholen om zich aan te melden door middel van een zelfevaluatie. De kandidaat-excellente scholen worden uitgenodigd om in juni een korte presentatie te geven. Vanaf eind augustus tot en met half oktober brengt de jury een bezoek aan die scholen die volgens de jury veelbelovend zijn.

De bevindingen van de jury over de aanmelding, de presentatie en het schoolbezoek worden vastgelegd in een (voorlopig) schoolrapport dat in november aan de deelnemende scholen wordt voorgelegd. Feitelijke onjuistheden in het schoolrapport kunnen dan nog gecorrigeerd worden.

Voor scholen die het predicaat in 2013 hebben ontvangen, geldt een verkorte procedure.

Lees meer…

Excellente Scholen 2013 krijgen predicaat

Tijdens een feestelijke bijeenkomst maandagmiddag in de Nieuwe Kerk in Den Haag hebben premier Mark Rutte en staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan in totaal 76 scholen voor primair, (voortgezet) speciaal of voortgezet onderwijs het predicaat Excellente School 2013 uitgereikt. 

Het is het tweede jaar op rij dat de predicaten werden uitgereikt. Dit keer hadden 141 scholen zich hiervoor aangemeld. Een jury van experts uit de onderwijspraktijk onder voorzitterschap van Fons van Wieringen (oud-voorzitter van de Onderwijsraad) heeft de scholen bezocht en beoordeeld.

Vorige keer konden scholen voor het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs nog niet meedoen, maar nu wel. Van deze sectoren ontvingen twaalf scholen het predicaat. Wat in het voortgezet onderwijs opviel, is dat vijf keer meer havo’s het predicaat kregen dan vorig jaar.

In het eindverslag bevestigt de jury dat excellentie in het onderwijs een geaccepteerd begrip aan het worden is. Niet alleen is er steeds meer aandacht voor excellente leerlingen, maar ook voor excellent onderwijs aan alle leerlingen.

Alle 76 Excellente Scholen 2013 zijn volgens Dekker een voorbeeld voor andere scholen. De Excellente Scholen van 2012 hebben al veel scholen op bezoek gehad of hebben voorlichting gegeven over hun excellentiegebied. Ze functioneren inmiddels in netwerken en zijn een voorbeeld in hun wijk of regio.

Onder andere via het traject ‘Scholen leren van elkaar’ wil de staatssecretaris stimuleren dat de Excellente Scholen hun aanpak en ervaring delen. Excellente Scholen en scholen met ambitie worden in dit traject met elkaar in contact gebracht en wisselen ideeën uit. Zo worden er onderlinge schoolbezoeken, netwerkbijeenkomsten en masterclasses georganiseerd, waarin ontmoeting en inspiratie centraal staan.

Download het Overzicht Excellente Scholen 2013 en het eindrapport van de jury.