Aanmelden voor Experiment Ruimte in Onderwijstijd – PO

Vanaf komend schooljaar kunnen twintig basisscholen meedoen aan een proef met flexibele onderwijstijden. Het ministerie van OCW meldt dat de proef bedoeld is om te onderzoeken of en hoe flexibele schooltijden op de langere termijn kunnen bijdragen aan beter onderwijs....