NPO: handreiking inzet extra personeel – PO/VO

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u een handreiking downloaden over de inzet van extra personeel in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).Het NPO is bedoeld voor het inhalen van leerachterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis. Het...