Hulplijn voor vragen over extremisme

Een speciaal kennisplatform en een hulplijn moeten ervoor zorgen dat onder anderen mensen uit het onderwijs extremisme beter leren herkennen.

Het kabinet komt met deze maatregelen op advies van speciaal rapporteur Naïma Azough, die het rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals heeft aangeboden aan minister Jet Bussemaker van OCW en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS.

In dat rapport staat dat ervoor moet worden gezorgd dat professionals er niet alleen voor staan en dat er een intensievere samenwerking moet komen tussen onderwijs, jeugdzorg en onder meer de politie om extremisme en sociale spanningen te voorkomen.

Lees meer…

Schoolreizen niet meer naar terreurgevoelige steden

Veel scholen worstelen na de aanslagen in Parijs en Brussel met de invulling van de buitenlandse schoolreizen, meldt de NOS op basis van een rondgang langs scholen voor voortgezet onderwijs.

De scholen willen volgens de NOS niet toegeven aan de angst, maar voelen ook een grote verantwoordelijkheid voor de leerlingen. Over het algemeen gaan de reizen door, maar worden er wel aanpassingen gedaan in het programma. Zo worden uit voorzorg hoofdsteden en het openbaar vervoer gemeden.

Geen schoolreizen meer naar Istanbul

Een stad die veel scholen links laten liggen, is Istanbul. Veel klassen zouden deze stad dit jaar aandoen, maar na aanslagen eerder dit jaar hebben bijna alle respondenten voor een locatie dichterbij gekozen, zoals Lissabon.

Lees meer…

Dekker geeft geen geld omdat bestuur niet zou deugen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil bekostiging voor een nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam weigeren. Hij houdt de hand op de knip, omdat het bestuur volgens hem niet deugt. 

Oud-bestuurder Khoulani van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en Omstreken (SIO) zou in 2014 met een radicale uitspraak op Facebook steun hebben betuigd aan de islamitische terreurorganisatie ISIS. Het ging om de uitspraak ‘leve ISIS en in shaa Allah op naar Baghdad om dat schorem aldaar aan te pakken’, zo staat in een brief van Dekker aan de Tweede Kamer.

Andere bestuursleden zouden daar, volgens Dekker, in een veel te laat stadium afstand van hebben genomen. Daardoor betwijfelt de staatssecretaris of de op te richten islamitische school wel ‘haar wettelijke burgerschapstaak’ kan waarmaken.

‘Het kan niet zo zijn dat we met belastinggeld een school mogelijk maken waar kinderen zich van Nederland leren afkeren in plaats van er onderdeel van uit te maken’, zo schrijft Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Hij geeft ook aan dat het bestuur niet wilde meewerken aan een onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs.

Pathologische leugenaar

De huidige bestuursvoorzitter van SIO, Soner Atasoy, noemt Dekker naar aanleiding van diens voornemen om geen bekostiging beschikbaar te stellen ‘een pathologische leugenaar’. Dat schrijft de lokale Amsterdamse krant Het Parool, waarin ook staat dat SIO zich volgens Atasoy tijdig heeft gedistantieerd van ‘onwenselijke sympathieën’.

Dekker kan wat Atasoy betreft ‘met zijn laster en zijn besluit de boom in’, zo citeert Het Parool de bestuursvoorzitter, die tevens stelt dat SIO wil meewerken aan een inspectie-onderzoek.

Nieuwsuur en Radio 1

De staatssecretaris heeft zijn standpunt maandagavond toegelicht in Nieuwsuur. Daarin komt ook de Tilburgse hoogleraar Onderwijsrecht Paul Zoontjens aan het woord. Hij betwijfelt of de argumenten van Dekker om bekostiging te weigeren steek houden.

De Ochtenden op Radio 1 heeft er dinsdag aandacht aan besteed:


Naïma Azough speciaal rapporteur extremisme

Voormalig Tweede Kamerlid Naïma Azough (GroenLinks) wordt speciaal rapporteur om extremisme te helpen voorkomen. Minister Jet Bussemaker van OCW en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS hebben haar gevraagd.

Tot het einde van dit jaar brengt Azough in kaart wat goed en minder goed werkt in de Nederlandse praktijk. Daarbij zal ze onder andere naar het onderwijs kijken.

Naïma Azough en kwetsbare jongeren

Eerder heeft Azough, toen ze in de Tweede Kamer zat, onderzoek gedaan naar de aanpak van loverboys en mensenhandelaren. In dat onderzoek stond de steun en zorg voor kwetsbare jongeren voorop. Dat zal ook zo zijn in het onderzoek naar extremisme.

Azough is van Marokkaanse afkomst. Ze zat in de periode 2002-2010 namens GroenLinks in de Tweede Kamer.

Lees meer…