Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd – PO/VO

De ministeries van OCW en VWS hebben een factsheet gepubliceerd om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen.De factsheet vermeldt duidelijk dat het bieden van medische zorg aan leerlingen geen onderdeel is van het onderwijsproces. Het...

Gevolgen van coronacrisis in beeld – PO

Een factsheet van het Arbeidsmarktplatform PO brengt in beeld wat de ontwikkelingen in het primair onderwijs waren tijdens de coronacrisis van april tot en met juli. De factsheet heeft onder andere aandacht voor de gevolgen die de coronacrisis van april tot en met...

Factsheet gemengde onderbouwklas praktijkonderwijs/vmbo – VO

Het ministerie van OCW heeft een factsheet online gezet over de Monitor Onderbouwklas pro-vmbo. Hierin staat onder andere dat gemengde onderbouwklassen van praktijkonderwijs en vmbo bijdragen aan kansengelijkheid. In het afgelopen en het huidige schooljaar doen 27...

Factsheet sponsoring van scholen – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft in een factsheet nieuwe spelregels online gezet over sponsoring van scholen. Sponsoring van scholen kan bestaan uit het beschikbaar stellen van een geldbedrag, maar ook korting op lesmaterialen of andere producten valt hieronder. Het kan...