Dekker herhaalt: vrije dag rond Suikerfeest mag

Scholen hebben de vrijheid om bijvoorbeeld rond het Suikerfeest een vrije dag in te roosteren, maar van het inruilen van nationale of christelijke feestdagen voor andere feestdagen is niet aan de orde. Dat antwoordt staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen van VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus. Eerder antwoordde hij dit al op vragen van de PVV.

De vragen Straus volgden op een artikel van The Post Online waarin stond dat scholen nationale of christelijke feestdagen zouden mogen inruilen voor andere feestdagen, zoals het islamitische Suikerfeest.

Dekker zegt nu dat er verwarring kan zijn ontstaan, omdat het niet gaat om het inruilen van feestdagen, maar om het inroosteren van een vrije dag rond bijvoorbeeld het Suikerfeest. ‘Het inruilen van nationale of christelijke feestdagen voor andere feestdagen is niet alleen onwenselijk, het is ook niet toegestaan (…)’, benadrukt de staatssecretaris.

Vrije dag rond Suikerfeest

Basisscholen mogen echter wél maximaal zeven keer per schooljaar een vierdaagse schoolweek, en hiermee dus een extra vrije dag, inroosteren voor de groepen 3 tot en met 8.’

Eerder zei Dekker in antwoord op Kamervragen van de PVV al dat de medezeggenschapsraad ermee moet instemmen om bijvoorbeeld in het kader van het Suikerfeest een vrije dag in te roosteren.

Het Suikerfeest is dit jaar afhankelijk van de groep die het viert in de periode van 6 tot en met 9 juli.

Holocaust en cultuurrelativisme

Straus betrok in haar vragen over het vrijgeven rond islamitische feestdagen ook de moeite die sommige scholen hebben om gevoelige onderwerpen, zoals de Holocaust, aan de orde stellen. Ze sprak in dit kader tevens van cultuurrelativisme in het onderwijs en vroeg Dekker of hij ook ziet dat ‘onze Nederlandse waarden’ te grabbel worden gegooid.

Dekker verwijst in zijn antwoorden naar de recente publicatie Twee werelden, twee werkelijkheden van Margalith Kleijwegt. Die publicatie geeft volgens hem een waardevol inzicht in thema’s die moeilijk bespreekbaar kunnen zijn in de klas en de manier waarop leraren hiermee omgaan.

‘Hoewel deze rapportage zich niet meteen leent voor het vaststellen van een trend, neem ik deze en andere geluiden zeer serieus. Mochten de signalen toenemen, dan wil ik bezien of en hoe we scholen beter in positie kunnen brengen om deze ontwikkeling tegen te gaan’, aldus de staatssecretaris.

Holocaust in Kamervragen over islamitische feestdagen

Tweede Kamerlid Karin Straus wil niet dat scholen nationale en/of christelijke feestdagen inruilen voor islamitische feestdagen. Ze stelt hierover vragen aan partijgenoot en staatssecretaris Sander Dekker van OCW, waarbij zij ook ingaat op onderwerpen als de gelijkwaardigheid van man en vrouw en de holocaust.

De vragen van Straus volgen op antwoorden van Dekker op eerdere Kamervragen van de PVV. De staatssecretaris legde in zijn antwoorden op die vragen uit dat een school zelf bepaalt of en in welke gevallen vieringen of herdenkingen plaatsvinden.

Scholen mogen maximaal zeven keer per schooljaar een vierdaagse schoolweek inroosteren, buiten de weken die al vierdaags zijn omdat daar een algemene feestdag in valt. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten hier dan wel mee instemmen.

Leidende westerse cultuur
De staatssecretaris weerspreekt dat met het vieren van islamitische feestdagen, zoals het Suikerfeest, ‘de assimilatie van andere bevolkingsgroepen niet tot stand kan komen als de leidende westerse cultuur en identiteit worden uitgewist door het toegeven aan de islam’, zoals de PVV het uitdrukte.

‘In Nederland heeft iedereen het recht om te leven volgens de eigen geloofsovertuiging, levensbeschouwing of culturele identiteit’, aldus Dekker. Hij is dan ook niet bereid om ‘de introductie van islamitische evenementen, alsmede de vervanging van westerse/christelijke feestdagen door islamitische met hand en tand tegen te houden’, zoals de PVV hem had gevraagd.

Onze Nederlandse waarden
VVD-Kamerlid Straus benadrukt in haar vragen aan de staatssecretaris dat zij het van groot belang vindt ‘dat scholen in Nederland de Nederlandse tradities, cultuur en waarden actief uitdragen en op hun leerlingen overbrengen’. Daar horen volgens haar de betekenis en achtergrond van nationale feestdagen bij.

Zij vindt ook dat christelijke feestdagen die een lange traditie in de Nederlandse samenleving hebben, niet mogen worden ingeruild voor bijvoorbeeld islamitische feestdagen. Straus signaleert dat er ‘een trend gaande is, waarbij onze Nederlandse waarden soms te gemakkelijk aan de kant worden gezet’.

Gelijkwaardigheid en holocaust
Zij rept in dit kader van ‘cultuurrelativisme’ dat volgens haar in de dagelijkse praktijk in scholen zichtbaar wordt. Daarbij stelt zij de vraag of docenten wel voldoende toegerust zijn om op school gevoelige thema’s te bespreken, zoals de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en het bestaan van de holocaust.

Ze vraagt Dekker om in overleg te treden met de PO-Raad en VO-raad ‘om de trend van het opgeven van onze waarden en tradities onder de aandacht te brengen, de onwenselijkheid daarvan over te brengen en met hen te bespreken hoe deze trend snel gekeerd kan worden’.

Tweede Pinksterdag
Het cultuurrelativisme waar Straus het over heeft, kwam in februari ook aan bod in een interview in Trouw met VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra: ‘Wij doen in Nederland heel veel concessies aan de manier van leven, onze waarden. Amsterdamse schoolbesturen, die open staan voor het omruilen van Tweede Pinksterdag voor het Suikerfeest, in plaats van ferm te wijzen op de joods-christelijke geschiedenis van ons land’, aldus Zijlstra.

In 2008 was het Suikerfeest ook aanleiding voor discussie in de Tweede Kamer. CDA, PvdA en VVD benadrukten toen ook dat een vrije dag voor het Suikerfeest niet ten koste mocht gaan van het verlof op nationale feestdagen, zoals (toen nog) Koninginnedag. Er werd toen ook gezegd dat christelijke feestdagen er niet door in het gedrang mochten komen.

Lees meer…