Tweede Kamerlid Karin Straus wil niet dat scholen nationale en/of christelijke feestdagen inruilen voor islamitische feestdagen. Ze stelt hierover vragen aan partijgenoot en staatssecretaris Sander Dekker van OCW, waarbij zij ook ingaat op onderwerpen als de gelijkwaardigheid van man en vrouw en de holocaust.

De vragen van Straus volgen op antwoorden van Dekker op eerdere Kamervragen van de PVV. De staatssecretaris legde in zijn antwoorden op die vragen uit dat een school zelf bepaalt of en in welke gevallen vieringen of herdenkingen plaatsvinden.

Scholen mogen maximaal zeven keer per schooljaar een vierdaagse schoolweek inroosteren, buiten de weken die al vierdaags zijn omdat daar een algemene feestdag in valt. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten hier dan wel mee instemmen.

Leidende westerse cultuur

De staatssecretaris weerspreekt dat met het vieren van islamitische feestdagen, zoals het Suikerfeest, ‘de assimilatie van andere bevolkingsgroepen niet tot stand kan komen als de leidende westerse cultuur en identiteit worden uitgewist door het toegeven aan de islam’, zoals de PVV het uitdrukte.

‘In Nederland heeft iedereen het recht om te leven volgens de eigen geloofsovertuiging, levensbeschouwing of culturele identiteit’, aldus Dekker. Hij is dan ook niet bereid om ‘de introductie van islamitische evenementen, alsmede de vervanging van westerse/christelijke feestdagen door islamitische met hand en tand tegen te houden’, zoals de PVV hem had gevraagd.

Onze Nederlandse waarden

VVD-Kamerlid Straus benadrukt in haar vragen aan de staatssecretaris dat zij het van groot belang vindt ‘dat scholen in Nederland de Nederlandse tradities, cultuur en waarden actief uitdragen en op hun leerlingen overbrengen’. Daar horen volgens haar de betekenis en achtergrond van nationale feestdagen bij.

Zij vindt ook dat christelijke feestdagen die een lange traditie in de Nederlandse samenleving hebben, niet mogen worden ingeruild voor bijvoorbeeld islamitische feestdagen. Straus signaleert dat er ‘een trend gaande is, waarbij onze Nederlandse waarden soms te gemakkelijk aan de kant worden gezet’.

Gelijkwaardigheid en holocaust

Zij rept in dit kader van ‘cultuurrelativisme’ dat volgens haar in de dagelijkse praktijk in scholen zichtbaar wordt. Daarbij stelt zij de vraag of docenten wel voldoende toegerust zijn om op school gevoelige thema’s te bespreken, zoals de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en het bestaan van de holocaust.

Ze vraagt Dekker om in overleg te treden met de PO-Raad en VO-raad ‘om de trend van het opgeven van onze waarden en tradities onder de aandacht te brengen, de onwenselijkheid daarvan over te brengen en met hen te bespreken hoe deze trend snel gekeerd kan worden’.

Tweede Pinksterdag

Het cultuurrelativisme waar Straus het over heeft, kwam in februari ook aan bod in een interview in Trouw met VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra: ‘Wij doen in Nederland heel veel concessies aan de manier van leven, onze waarden. Amsterdamse schoolbesturen, die open staan voor het omruilen van Tweede Pinksterdag voor het Suikerfeest, in plaats van ferm te wijzen op de joods-christelijke geschiedenis van ons land’, aldus Zijlstra.

In 2008 was het Suikerfeest ook aanleiding voor discussie in de Tweede Kamer. CDA, PvdA en VVD benadrukten toen ook dat een vrije dag voor het Suikerfeest niet ten koste mocht gaan van het verlof op nationale feestdagen, zoals (toen nog) Koninginnedag. Er werd toen ook gezegd dat christelijke feestdagen er niet door in het gedrang mochten komen.

Lees meer…

Deel dit bericht: