ALV stelt geconsolideerde jaarrekening 2022 vast – PO/VO

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB heeft de geconsolideerde jaarrekening over 2022 vastgesteld. Tevens is afscheid genomen van bestuurslid Karen Peters, omdat zij is gaan werken voor een onderwijsstichting die niet bij VOS/ABB is aangesloten. In november...