Teambevoegdheid geeft meer flexibiliteit – PO/VO

Teambevoegdheid in het 10-14-onderwijsgeeft leraren meer flexibiliteit. Ook stimuleert teambevoegdheid de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs, wat goed is voor de doorlopende leerlijn en de gezamenlijke begeleiding van leerlingen. Dat meldt...

Verder uitstel experiment flexibele tijden geen optie – PO

Het is niet mogelijk de aanvraagtermijn voor deelname aan het experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs verder te verlengen. Dat stelt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. In verband met de coronacrisis wilde het CDA weten...