Het is niet mogelijk de aanvraagtermijn voor deelname aan het experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs verder te verlengen. Dat stelt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

In verband met de coronacrisis wilde het CDA weten hoe realistisch de aanvraagtermijn van 1 tot en met 30 april is. Slob antwoordt dat die termijn vanwege de coronacrisis al is verlengd van 1 tot en met 31 mei.

Langer uitstel is volgens hem echter niet mogelijk. ‘Want als het later wordt, valt de beslissing over deelname in de vakantieperiode en hebben de scholen weinig tijd om hun plan te implementeren’, aldus de minister.

Tweede cohort

Hij heeft nog overwogen het experiment een schooljaar uit te stellen, maar ook dat kan volgens hem niet. ‘Uitstel met een jaar zou betekenen dat de scholen uit het experiment flexibiliseren onderwijstijd per 1 augustus 2020 eerst weer aan de wet- en regelgeving moeten voldoen’, zo legt Slob uit.

Wel geeft hij aan dat als blijkt dat de aanvraagperiode voor scholen te vroeg komt en het aantal van 20 deelnemers niet wordt gehaald, hij een tweede cohort kan starten per 1 januari 2021.

Lees meer…

Deel dit bericht: