Teambevoegdheid in het 10-14-onderwijsgeeft leraren meer flexibiliteit. Ook stimuleert teambevoegdheid de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs, wat goed is voor de doorlopende leerlijn en de gezamenlijke begeleiding van leerlingen. Dat meldt demissionair onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen.

10-tot-14-scholen geven les aan kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en aan leerlingen in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs (dus aan kinderen van 10 tot 14 jaar). Het doel is de schoolkeuze voor deze leerlingen uit te stellen, waardoor laatbloeiers wat meer tijd hebben om tot hun recht te komen.

De specifieke leerlingpopulatie vereist dat op deze scholen zowel leraren met een basisschoolbevoegdheid werken als leraren uit het voortgezet onderwijs met bevoegdheid voor een bepaald vak. Wettelijk mogen basisschoolleraren niet lesgeven in het voortgezet onderwijs en andersom. Dat maakt het voor de veelal kleine scholen lastig om de formatie rond te krijgen, want er zijn veel leraren nodig met kleine dienstverbanden.

Teambevoegdheid is bedoeld om te zien of dat probleem hiermee is op te lossen. Het houdt in dat het team gezamenlijk de benodigde bevoegdheden bezit, zonder dat dit geldt voor iedere individuele leraar. Alle leraren hebben wel een onderwijsbevoegdheid, maar binnen het team kunnen ze nu ook lesgeven in een vak waarvoor een collega over de juiste bevoegdheid beschikt.

Experiment teambevoegdheid

Bij wijze van experiment werken twaalf scholen voor 10-tot-14-onderwijs een jaar werken met teambevoegdheid. Daar is veel positiefs over te melden, schrijft Slob aan de Tweede Kamer, hoewel het volgens hem nog wel te vroeg is om definitieve conclusies te trekken. Hij signaleert bijvoorbeeld dat teambevoegdheid nauwe samenwerking in het lerarenteam bevordert en goed is voor de doorlopende leerlijn en de gezamenlijke begeleiding van leerlingen.

Slob signaleert ook dat 10-14-onderwijs voor veel leraren veeleisend kan zijn, zeker als wordt gewerkt met verticale groepen. Docenten moeten volgens hem voldoende tijd krijgen om het onderwijs goed op elkaar af te kunnen stemmen. Alles overziend concludeert hij dat ’teambevoegdheid voor 10-14-initiatieven zeker wenselijk’ is.

In het decembernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School staat een artikel over de positieve ervaringen van 10-14-scholen met teambevoegdheid. In het artikel komt onder anderen bestuursvoorzitter Jenny Evert-van Driel van de bij VOS/ABB aangesloten Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden aan het woord. Onder deze organisatie voor openbaar onderwijs valt De LeerOnderneming in Ridderkerk. Het blad verschijnt op 14 december, maar u kunt het artikel over teambevoegdheid nu al lezen:

10-14-scholen blij met teambevoegdheid

Deel dit bericht: