Verder uitstel experiment flexibele tijden geen optie – PO

Het is niet mogelijk de aanvraagtermijn voor deelname aan het experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs verder te verlengen. Dat stelt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. In verband met de coronacrisis wilde het CDA weten...

Nader onderzoek naar effect flexibele onderwijstijden

Het is nog onvoldoende duidelijk wat de effecten van flexibele onderwijstijden zijn, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer. Hij wil daarom dat het experiment met flexibele schooltijden wordt voortgezet.Het experiment met flexibele tijden...