‘Gelijkwaardige functies, dus gelijke salarissen’

De lerarenfuncties in het primair onderwijs zijn gelijkwaardig aan die in het voortgezet onderwijs, dus moeten de salarissen ook gelijkwaardig zijn. Dat meldt de PO-Raad op basis van de waardering van actuele functiebeschrijvingen voor het primair onderwijs.

De waardering van actuele functiebeschrijvingen ondersteunt volgens de sectororganisatie de claim dat de salarissen voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs op gelijk niveau moeten liggen. Nu is het nog zo dat de lerarensalarissen in het primair onderwijs lager zijn dan in het voortgezet onderwijs.

De PO-Raad vindt dat onder andere de analysevaardigheden die van leraren in het primair onderwijs worden verwacht en de zwaarte van de contacten de claim voor gelijkwaardige salarissen rechtvaardigen.

Lees meer…

Functiebeschrijvingen leidinggevende basisonderwijs

De PO-Raad stelt een aantal voorbeeldbeschrijvingen van directiefuncties in het basisonderwijs beschikbaar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de gecertificeerde functiewaardeerder Silvia Schouten van VOS/ABB.

De functiebeschrijvingen (op verschillende niveaus) kunnen direct opgenomen worden in het functiegebouw. Geadviseerd wordt om in overleg met uw schoolleiders en de medezeggenschapsraad vast te stellen wat passende functiebeschrijvingen zijn.

Informatie: Silvia Schouten, 06-22939653, sschouten@vosabb.nl.