Actief burgerschap vereiste voor bekostiging

Staatssecretaris Dekker handhaaft zijn besluit om de Stichting Islamitisch Onderwijs niet te bekostigen, omdat die volgens hem niets doet met actief burgerschap en sociale integratie.