Leerkracht staat model voor omgang tussen leerlingen

Is de leerkracht voornamelijk positief, dan laten leerlingen pro-sociaal gedrag zien, vinden zij elkaar aardig en is er weinig hiërarchie in de klas. Heeft een leerkracht veel conflicten met leerlingen, dan vertonen zij meer agressie en vinden zij elkaar vaker onaardig. Dat schrijft de Utrechtse onderwijskundige Marloes Hendrickx in haar proefschrift.

Volgens haar staat de leerkracht ook model voor de omgang met individuele leerlingen. Hij of zij is een ‘sociale referent’, wat betekent dat leerlingen kijken naar hoe de leerkracht met een klasgenoot omgaat en dat ze dit meenemen in hun eigen oordeel over de leerling.

Vooral negatief gedrag is belangrijk: wordt een meester of juf meer boos op een leerling, dan denken klasgenoten in sterkere mate dat de leerkracht het kind onaardig vindt en vinden ze de leerling zelf ook onaardiger. Vooral leerlingen die agressief gedrag vertonen, blijken baat te hebben bij een minder negatieve relatie met de leerkracht.

Hendrickx is op vrijdag 17 februari gepromoveerd op haar proefschrift Social competence and social climate in the classroom. Haar onderzoek richtte zich op leerkrachten en leerlingen in groep 7 van de basisschool.

Fred Teeven wil strengere eisen aan VOG

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil in de toekomst ook politiegegevens betrekken bij het afgeven van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat betekent dat zo’n verklaring ook geweigerd kan  worden als iemand verdachte is van een (zeden)delict, maar daar (nog) niet voor veroordeeld is.

Dit schrijft Teeven in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat hij in de praktijk soms wordt geconfronteerd met gevallen, waarin hij, gelet op de aanwezige politiegegevens, afgifte van de VOG zou willen weigeren, maar dat wettelijk niet kan vanwege het ontbreken van justitiële gegevens. Daarom wil hij nog voor de zomer een wetswijziging voorstellen.

Een VOG is nodig voor onder anderen werknemers die in het onderwijs, kinderopvang of anderszins met kinderen willen werken. Een striktere screening kan voorkomen dat verdachten van zedendelicten aan de slag kunnen in deze sectoren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl