Door de coronacrisis is een deel van de leerlingen zich ander gaan gedragen. ‘Er is meer onrust onder kinderen, doordat de basis van omgangsvormen is vervaagd’, zegt zorgcoördinator Lisette Lindeman van de vestiging van openbare scholengemeenschap Pantarijn in Kesteren.

‘Er is een nieuwe norm ontstaan waar het stoere gedrag interessanter werd’, zegt Lindeman tegen de NOS. Ze merkt ook dat kinderen sneller overprikkeld raken. Ze ervaren het naar school gaan als te veel en te druk. Dit heeft volgens haar een negatieve invloed op de schoolprestaties. ‘Leerlingen gaan minder makkelijk aan het werk, ze zijn meer met elkaar bezig, op zoek naar hun telefoon of afleiding omdat ze dat thuis ook hadden’. Ook ervaart ze dat leerlingen minder goed leren doorzetten. ‘Als het even moeilijk wordt, geven ze makkelijker op.’

Volgens de zorgcoördinator zijn er hierdoor op dit moment meer thuiszitters en semi-thuiszitters. Of dit door corona komt, is niet met zekerheid te zeggen. Lindeman hoort wel dezelfde geluiden van collega’s op andere scholen.

Lees meer…

Deel dit bericht: