Openbare scholen hebben aandacht voor verkiezingen

De VO-raad laat in een artikel op internet zien hoe twee openbare scholen aandacht besteden aan de verkiezingen op 15 maart.

Op het openbare Stellingwerf College in Oosterwolde gingen 20 vmbo’ers in debat met regionale politici, onder wie aspirant-Kamerleden. Van te voren hadden de leerlingen een debattraining gevolgd.

Docente maatschappijleer Anja Ubbens: ‘Leerlingen doen vaardigheden op als kritisch denken, opkomen voor jezelf, je mening geven etc. En ze leren daarnaast respect te hebben voor elkaar.’

Videochat over verkiezingen

Ook het openbare Zuyderzee Lyceum in Emmeloord heeft aandacht besteed aan de Tweede Kamerverkiezingen. Vwo-leerlingen nodigden via Twitter Alexander Pechtold (D66) en Geert Wilders (PVV) uit voor een videochat. Pechtold ging op de uitnodiging in, Wilders reageerde niet.

Docent maatschappijleer Erik Rübsamen zag het zelfvertrouwen van de leerlingen enorm groeien. ‘De leerlingen waren goed voorbereid, ze waren vooraf getraind in het stellen van vragen en welke beleefdheidsregels te hanteren tijdens het gesprek.’

Lees het hele artikel op de website van de VO-raad.

Rutte stelt kinderen gerust na uitspraak Wilders

Premier Mark Rutte zegt dat kinderen niet bang hoeven te zijn dat ze het land worden uitgezet. Hij reageert in het NOS Jeugdjournaal op Geert Wilders van de PVV, die zijn aanhang na de gemeenteraadsverkiezingen in een Haags café liet scanderen dat er in Nederland minder Marokkanen zouden moeten zijn. De ophitsende actie van de extreem-rechtse populist heeft onder kinderen angst veroorzaakt.

Rutte benaderde het NOS Jeugdjournaal nadat de 13-jarig Hind woensdag in de uitzending had verteld dat ze was geschrokken van de uitspraak van Wilders en dat ze er boos over is. Hind benadrukt dat iedereen gelijkwaardig is. Ze adviseert Wilders om voortaan eerst goed na te denken over de gevolgen van wat hij zegt. Bovendien vraagt ze hem om aan alle kinderen excuus aan te bieden. De PVV-leider heeft hier nog niet op gereageerd.

De premier heeft donderdag naar aanleiding van wat Hind vertelde, geruststellende woorden gesproken. Hij benadrukte dat in Nederland iedereen voor de wet gelijk is en dat de overheid de taak heeft om burgers te beschermen. Kinderen hoeven volgens hem niet bang hoeven te zijn dat ze, nu Wilders zijn omstreden uitspraak heeft gedaan, ineens zomaar het land kunnen worden uitgezet.

Geert Wilders reageerde op Twitter als door een wesp gestoken: ‘Walgelijk dat Rutte politiek bedrijft over de rug van kinderen!’. Tweede Kamerlid Fleur Agema van de PVV noemde op Twitter de actie van Rutte ‘demonisatie’.

Meer lezen over dit onderwerp? Klik in de rechterkolom op het pijltje van de gerelateerde berichten.

Positief pamflet na uitspraak Wilders: nu samen verder!

Onderwijsplatform Hetkind heeft een pamflet online gezet naar aanleiding van de omstreden Marokkanenuitspraak van Geert Wilders van de PVV.

Het pamflet richt zich niet tégen Wilders, maar is bedoeld om te laten zien waar de ondertekenaars vóór zijn. ‘Iedereen die Nederland zijn of haar thuis noemt, heeft er recht op als gelijke te worden behandeld en bejegend. Dat leren we onze en uw kinderen. Morgen, in de klas, en thuis, aan de keukentafel.’

Het pamflet is ondertekend door onder anderen schoolbestuurders en -directeuren, leerkrachten, ouders en mensen uit het bedrijfsleven, van diverse belangenorganisaties en uit de politiek.

Lees ook het commentaar van directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB naar aanleiding van de omstreden Marokkanenuitspraak van Wilders. Van der Veen schrijft dat die uitspraak het belang van de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs benadrukt.

Marcouch: bespreek in klas angst na uitspraak Wilders

Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) en docente Fati Benkaddour bieden zich aan om scholen te begeleiden bij gesprekken in de klas over de omstreden Marokkanenuitspraak van Geert Wilders van de PVV.

Marcouch en Benkaddour zeggen dat ze verzoeken krijgen van ouders om in de klas gesprekken te voeren over de onrust en angst onder kinderen over de uitspraak van Geert Wilders dat er in Nederland minder Marokkanen zouden moeten zijn.

Ze krijgen signalen dat kinderen met een Marokkaanse achtergrond verontrust zijn over wat Wilders heeft gezegd en dat autochtone leerlingen zich afvragen waarom hun Marokkaanse vriendjes bang zijn.

Marcouch en Benkaddour bieden aan om lessen of klassengesprekken te begeleiden en om Marokkaanse opinieleiders en kaderfunctionarissen hiervoor te trainen.

Marcouch heeft na de aanslagen op 11 september 2001 scholen geholpen. Benkaddour is de auteur van het boek ‘Hoe overleef ik Nederland?’ met 99 ideeën voor Marokkaanse jongeren.

Op Omroep Brabant vertelt de 11-jarige Amin Lachir uit Tilburg hoe hij de Marokkanenuitspraak van Geert Wilders heeft ervaren.

Opmerking Wilders benadrukt belang kernwaarden

Wij zijn op grond van de diversiteit die het openbaar onderwijs kenmerkt blij met álle kinderen. Dat is de gedachte die op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen direct bij mij opkwam toen Geert Wilders zijn aanhang liet scanderen dat er in Nederland minder Marokkanen moeten komen.

Het mag duidelijk zijn dat ik als man met een warm hart voor de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs bepaald geen aanhanger ben van het gedachtegoed van het enige partijlid van de PVV. Maar toen hij op de verkiezingsavond zijn inmiddels zwaar bekritiseerde opmerkingen over ‘de Marokkanen’ maakte, liepen de rillingen mij werkelijk over de rug.

De uitleg achteraf van Wilders dat hij niet álle Marokkanen bedoelde, maar alleen criminele Marokkanen, doet niets af aan het alarmerende signaal dat hij over zichzelf heeft afgegeven. Het gaat er niet om dat er in Nederland minder criminele Marokkanen moeten zijn – het gaat erom dat de criminaliteit wordt aangepakt, ongeacht de afkomst van de mensen die daar schuldig aan zijn.

Ik hoop van harte dat de tijd waarin individuen werden afgerekend op hun afkomst ver achter ons blijft liggen. Er is in het verleden al veel te veel ellende over de samenleving heen gekomen toen voorgangers van Wilders op grond van vermeende etnische verschillen individuen veroordeelden.

In het openbaar onderwijs blijven we ons sterk maken voor onze kernwaarden, omdat diversiteit in combinatie met wederzijds respect en aandacht voor elkaars achtergrond en levensbeschouwing essentieel zijn voor een in alle opzichten gezonde samenleving.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

Wat het effect van de ongenuanceerde opmerking van Geert Wilders op kinderen kan zijn, vertelt de 11-jarige Amin Lachir op Omroep Brabant.