Samen op data-expeditie in onderwijs

Mensen uit het onderwijs, maar ook ouders en leerlingen kunnen op 11 november in Utrecht met het ministerie van Onderwijs op data-expeditie. Dat houdt in dat ze met elkaar openbare gegevens, data, gaan verzamelen om onderwijsinformatie te vinden.

De bijeenkomst met de titel ‘Onderwijsdata onder de loep’, wordt gehouden op de openbare havo/vwo-school Unic aan de Van Bijnkershoeklaan 2. Er zijn data-experts aanwezig om de deelnemers te helpen bij het zoeken naar open data. De deelnemers bedenken zelf een onderwijsvraag die ze willen beantwoorden met behulp van de gegevens die publiek beschikbaar zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om cijfers over zittenblijven, examenresultaten of de vraag welke studies oud-scholieren zijn gaan volgen. Daarbij kunnen de deelnemers gebruikmaken van een data-expeditie-toolkit. De resultaten  plus hun ideeën voor bijvoorbeeld een app, presenteren ze nog diezelfde middag in groepjes voor een jury met onder anderenstaatssecretaris Dekker van OCW en Peter van Hulsen van Ouders& Onderwijs.

Het programma, dat is georganiseerd door het instituut Waag Society in opdracht van het ministerie van OCW, begint om 14.30 uur en duurt tot 19.30. Meer informatie en aanmelden

Internetconsultatie Lerarenregister

Tot 24 augustus kunt u online uw mening over de wijze waarop gegevens zullen worden aangeleverd voor het Lerarenregister.

In het wetsvoorstel voor het Lerarenregister is bepaald dat bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur nader worden geregeld:

  • de door de schoolbesturen aan te leveren basisgegevens,
  • de tijdstippen en wijze van levering,
  • de wijze van gegevensverstrekking aan een ieder respectievelijk aan het schoolbestuur.

In dat licht wijzigen diverse besluiten betreffende gegevensaanlevering en informatievoorziening. Het is tot 24 augustus mogelijk om daarop via een internetconsultatie uw zienswijze te geven.

Ga naar de internetconsultatie

Voer uw e-mailadres in bij Mijn VOS/ABB!

Dit is nodig om in een voorkomend geval de functie ‘Wachtwoord vergeten’ te kunnen gebruiken. Als het juiste e-mailadres niet is ingevoerd, kan VOS/ABB u niet snel per e-mail uw wachtwoord terugsturen. Dat wachtwoord wordt immers alleen gestuurd aan geregistreerde leden.

U kunt op de pagina Mijn VOS/ABB inloggen met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord. Daarna kunt u in de linkerkolom Mijn Gegevens aanklikken, en daar uw gegevens controleren en uw e-mailadres invullen. 

Als meer mensen binnen uw organisatie een nieuwsbrief willen ontvangen, kunnen zij dat ieder persoonlijk zonder inloggen direct regelen bij Mijn VOS/ABB. Zorg ervoor dat u niet ingelogt bent onder de algemene account  van uw organisatie en klik op “mijn abonnementen”.

Klik hier voor Mijn VOS/ABB