Speelveldje mag voorlopig blijven, ondanks geluidhinder

Een omstreden speelveldje bij een openbare basisschool in Nijmegen mag voorlopig blijven, maar het moet wel ’s avonds en in het weekend dicht.

Het gaat om een speelveldje bij openbare basisschool De Buut in Nijmegen. Omwonenden van nieuwbouwappartementen vinden dat spelende kinderen daar te veel herrie maken. De voorzieningenrechter constateert dat de geluidnormen inderdaad worden overschreden, maar bepaalt dat het pleintje voorlopig mag blijven.

Wel moet de school maatregelen treffen om de ervaren overlast te beperken. Het pleintje moet doordeweeks na 18.30 uur en in het weekend dicht zijn, zodat er dan geen kinderen meer kunnen spelen. Verder heeft de voorzieningenrechter bepaald dat er hoogpolig kunstgras moet komen. Ook moeten de betonnen randen op het pleintje en de goaltjes verdwijnen.

De voorzieningenrechter zegt tevens dat er snel meer onderzoek moet komen om te zien of met meer maatregelen het geluidniveau verder omlaag kan. Als dat niet kan, ontstaat er een nieuwe situatie waar de rechter mogelijk opnieuw naar moet kijken.

Lees de uitspraak van de voorzieningenrechter

Leerlingen beschermen tegen gehoorschade

Organisatoren van scholierenfeesten nemen maatregelen tegen gehoorschade. Ze hebben daartoe met andere partijen een convenant gesloten.

Afgesproken is om veilige geluidsniveaus aan te houden. Daarnaast zorgen de organisatoren van scholierenfeesten en bijvoorbeeld ook concertorganisatoren en bioscopen ervoor dat er voor iedereen goede oordoppen beschikbaar zijn. Er is ook een voorlichtingscampagne: I Love My Ears.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is blij met het nieuwe convenant: ‘Om een leven lang te kunnen genieten van muziek – thuis, bij een concert of tijdens het sporten – moeten we allemaal ontzettend zuinig zijn op ons gehoor. Want schade door te hard geluid is onherstelbaar. Het is mooi dat al deze partijen daar nu voor aan de slag gaan.’

Audicien pleit voor gehoorbeschermers in gymzalen

Sportleraren dragen steeds vaker speciale oordoppen om gehoorbeschadiging te voorkomen, meldt de gratis krant Metro.

In gymzalen bereikt het geluidsniveau als gevolg van onder meer schreeuwende leerlingen, stuiterende basketballen en de doorgaans niet optimale akoestiek ongeveer 85 decibel. Dat is het niveau waarop werknemers gehoorbeschermers moeten gebruiken, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ter vergelijking: het geluid van een F16 die op 1500 meter hoogte voorbij vliegt is ook ongeveer 85 decibel.

Metro sprak onder anderen met audicien Freek Menheere van het Centrum Arbeid & Gezondheid. Hij heeft dit jaar ongeveer honderd docenten lichamelijke opvoeding geholpen aan een op maat gemaakte gehoorbeschermer. Hij zegt dat veel scholen daar niet aan willen, omdat het geld kost. ‘In gesprekken die ik met hen heb, vragen ze wat de kosten van de boetes zijn. Die betalen ze liever dan te investeren in gehoorbeschermers.’

Het liefst ziet Menheere dat de leerlingen ook gehoorbescherming krijgen. ‘We moeten beginnen bij het begin. Bij consequent gebruik hebben we over 20 jaar 25 procent minder mensen met gehoorklachten.’

VOS/ABB heeft in 2011 een online herziening gepubliceerd van het katern Veiligheid en Arbobeleid. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit katern downloaden.