Ruim 900 aanmeldingen ondersteuning Gezonde School

Meer dan 900 scholen hebben zich dit jaar aangemeld voor ondersteuning op het gebied van een gezonde leefstijl, meldt Gezonde School.

Het budget voor ondersteuning is beperkt. Daarom vindt er in mei een toekenning plaats aan de hand van een aantal criteria.

In het schooljaar 2019-2020 komt een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod. Scholen kunnen zich hiervoor in het voorjaar van 2019 aanmelden.

Lees meer…

Geld of ondersteuning voor Gezonde School

Scholen kunnen tot en met 29 november een aanvraag indienen voor (financiële) ondersteuning voor activiteiten in het kader van het project Gezonde School.

Gezonde leerlingen presteren beter. Een school kan hen bijvoorbeeld stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Heel veel scholen doen dit al, maar soms ontbreekt het aan tijd en geld.

Daarom kunnen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ondersteuning aanvragen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door het programma #Jeugdimpuls Gezonde Leefstijl en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl.

Scholen kunnen kiezen uit gratis advies op maat over gezondheid en passende maatregelen voor de school. Dit advies kan onder andere in het kader staan van subsidiemogelijkheden. Het is ook mogelijk om een bijdrage in de kosten te krijgen of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op school. Dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn rond thema’s als voeding, beweging, roken, alcohol en seksuele gezondheid.

Het is ook mogelijk om geld te krijgen voor de inzet van schoolpersoneel dat een taak heeft bij het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Per onderwijstype is er voor een vast aantal uren vergoeding beschikbaar: voor het primair onderwijs 40 taakuren, voor het voortgezet onderwijs 80 taakuren en voor het middelbaar beroepsonderwijs 120 taakuren.

Op de website van het RIVM staat meer informatie. U kunt ook een folder downloaden. Een aanvraag voor ondersteuning kunt u tot en met 29 november online indienen.