Hoe praat je over Lentekriebels? – PO

Op 6 maart is er in De Balie in Amsterdam een bijeenkomst om te praten over het lesmateriaal van Lentekriebels. Aan deze bijeenkomst werkt kenniscentrum Rutgers mee. De Week van de Lentekriebels is de landelijke projectweek voor het primair onderwijs over...

Weinig aandacht voor gezonde leefstijl – PO/VO

Het gaat niet goed met het bevorderen van een gezonde leefstijl bij leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek naar de effectiviteit van het programma Gezonde School. Uit het onderzoek komt naar voren dat de implementatiegraad van het programma Gezonde School vaak verre van...

Preventief zelftesten hoeft niet meer – PO/VO

Het advies om preventief (zonder klachten) twee keer per week een zelftest te doen, is vervallen. Dat meldt het ministerie van OCW in het jongste Servicedocument Funderend Onderwijs coronavirus. Testen bij klachten die op een coronabesmetting kunnen duiden blijft nog...

Personeel Brabantse scholengroep vervroegd geboosterd – PO

Ongeveer 35 leraren en ondersteuners van Stichting Scala in de Brabantse gemeente Heusden hebben in de kerstvakantie met voorrang hun boosterprik gekregen. Directeur-bestuurder Henk van der Pas vertelt aan het Brabants Dagblad dat Scala in december een overleg had...