GGD blij met blaastest voor dronken leerlingen

De GGD Brabant-Zuidoost reageert positief op het initiatief van het rooms-katholieke Varendonck College in Asten en Someren om dronken leerlingen een blaastest te laten doen.

Het AD meldt dat er steeds vaker dronken leerlingen in de klaslokalen van het Varendonck College zitten. Volgens de krant merken de docenten al enkele jaren dat leerlingen na een kermis of bierfeest in toenemende mate dronken op school verschijnen. ‘De grens is bereikt. Ik hoop dat er nu een discussie op gang komt, want dit is niet normaal’, zo citeert het AD rector Irma van Nieuwenhuijsen.

Een woordvoerder van de GGD Brabant-Zuidoost herkent het probleem. ‘Het is op het platteland een diepgeworteld gebruik om veel alcohol te drinken. Bij gezelligheid hoort hier alcohol. Het is vaak lastig om ouders te overtuigen van dit probleem.’

Onderwijswethouder Theo Maas van de gemeente Someren vindt de maatregel van het Varendonck College ‘heel vanzelfsprekend’, zo meldt het AD verder. ‘Ik ondersteun die maatregel volledig. Ik heb hier al vaker met de school over gesproken.

Lees meer…

Passend onderwijs niet mislukt, vindt Dekker

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW spreekt tegen als zou passend onderwijs zijn mislukt. SP-Kamerlid Tjitske Siderius wilde hem dit in in de mond leggen, maar dat is haar niet gelukt.

Siderius had een reeks vragen gesteld aan Dekker naar aanleiding van het bericht Scholier te vaak ziek thuis in het Algemeen Dagblad. Ze wilde van Dekker weten of hij ook vindt dat passend onderwijs is mislukt ‘nu blijkt dat veel leerlingen zich ziek melden en geen onderwijs volgen’. Siderius stelde in haar vragen dat ‘de daadwerkelijke reden van thuiszitten (depressies, thuissituatie, chronische ziekte) onvoldoende gesignaleerd wordt in het reguliere onderwijs’.

Dekker spreekt in zijn antwoorden tegen als zou passend onderwijs zijn mislukt. ‘Nee. Met de invoering van passend onderwijs, inclusief de maatregelen op het terrein van ‘onderwijs op een andere locatie’, zijn er meer mogelijkheden voor maatwerk. Hierdoor kunnen meer leerlingen, ook zieke leerlingen, een passend onderwijsprogramma volgen’, aldus de staatssecretaris.

M@ZL West-Brabant

In de vragen van Siderius kwam ook het West-Brabantse GGD-programma M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) aan bod. Ze wilde van Dekker weten in hoeverre de inzet van dit programma het langdurig en regelmatig ziekteverzuim heeft teruggedrongen.

Dekker antwoordt dat evaluatieonderzoek heeft laten zien dat ziekteverzuim gehalveerd wordt. ‘Door leerlingen te begeleiden volgens het M@ZL-protocol kon het ziekteverzuim met de helft worden teruggedrongen in vergelijking met een even grote controlegroep die op de gebruikelijke manier werd begeleid’, aldus de staatssecretaris.

In het septembernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School!, dat op 27 september verschijnt, komt een artikel over M@ZL. U kunt het artikel als preview downloaden.

Ziekteverzuim onder leerlingen snel te halveren

Ziekteverzuim onder leerlingen in het voortgezet onderwijs is snel terug te dringen met een methode die is ontwikkeld door de GGD West-Brabant. 

Het is wetenschappelijk aangetoond dat de Brabantse methode M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) het ziekteverzuim onder leerlingen halveert. Het gaat om aandacht voor leerlingen die zich vaak (vier keer per kwartaal of meer) of lang (meer dan 7 schooldagen aaneen) ziekmelden.

Achter dit soort ziekmeldingen blijkt vaak een bepaalde problematiek schuil te gaan, zoals leefstijl- of motivatieproblemen, psychosociale problemen of langdurige ziekte. In al die gevallen kan de school in samenwerking met de jeugdarts, de leerplichtambtenaar, de ouders en het kind zelf naar een passende oplossing zoeken. Zo wordt voorkomen dat leerlingen uitvallen.

Dat levert meer op dan de zaak op zijn beloop laten. Toch gebeurt dat nu nog vaak, omdat scholen het moeilijk vinden de ouders aan te spreken op ziekteverzuim.

Dagblad AD laat met enkele voorbeelden uit de praktijk zien hoe M@ZL werkt. 

Methode tegen ziekteverzuim officieel erkend

De methode is ontworpen en onderzocht door jeugdarts Yvonne Vanneste, die hierop promoveerde. M@ZL is inmiddels erkend door de Erkenningscommissie Interventies. Veel vo-scholen in West-Brabant werken ermee.

M@ZL is beschikbaar voor scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het omvat materiaal en een workshop voor mentoren. Het kost ongeveer 17 euro per leerling, maar levert volgens de GGD een veelvoud op.