Desnoods publicatie bestuursverslag verplichten

Als niet alle schoolbesturen uit zichzelf ertoe overgaan om hun bestuursverslag openbaar te maken, zal de overheid alsnog met een wettelijk regeling komen om dat te verplichten.Minister Jet Bussemaker van OCW meldt in antwoord op een vraag uit de Tweede Kamer naar...

Dekker wil helderheid over openbaarmaking jaarstukken

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil van de PO-Raad weten hoe die er bij zijn leden op aandringt om jaarstukken openbaar te maken. Bij de VO-raad is dit volgens hem al goed geregeld.In een reactie op een motie van Loes Ypma van de PvdA over de publicatie van de...