Onderzoek naar vrijheid en gelijkheid in onderwijs – PO/VO

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) start een onderzoek naar vrijheid en gelijkheid in het onderwijs. Dit onderzoek richt zich op wenselijke uitgangspunten volgens burgers en onderwijsprofessionals. De vrijheden en verantwoordelijkheden van scholen zijn in...

Kabinet steunt visie Onderwijsraad op artikel 23 – PO/VO

Tegen de achtergrond van de democratische rechtsstaat mag van een school worden verwacht dat die zich open en respectvol opstelt ten aanzien van mensen met andere denkbeelden en haar onderwijs vormgeeft vanuit de principes gelijkwaardigheid en verbinding. Dat...

NTR komt met serie over artikel 23 en religie – PO/VO

Karim Amghar van de omroep NTR gaat een vijfdelige serie maken over grondwetsartikel 23 en religie in het onderwijs. Deze serie zal onder andere gaan over de vraag waar religie in het onderwijs aan bijdraagt. ‘Waarom hebben we dit? Moet alles openbaar? Of moeten...