30 miljoen extra voor aardbevingsbestendige scholen

Het Rijk en zes Groningse gemeenten steken 30 miljoen euro extra in het aardbevingsbestendig maken van scholen. Het extra geld is nodig, omdat de bouwkosten zijn gestegen.

Nu er 30 miljoen extra beschikbaar komt, kan verder worden gewerkt aan het aardbevingsbestendig maken van 101 schoolgebouwen. Dat is nodig vanwege het aardbevingsrisico als gevolg van aardgaswinning in de provincie Groningen.

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken: ‘Een deel van de scholen is al gereed en ik ben verheugd dat dankzij deze laatste financiële afspraken (…) alle kinderen straks les krijgen in een aardbevingsbestendig (…) gebouw.’

Lees meer…

In het decembernummer van magazine Naar School van VOS/ABB staat een artikel over het nieuwe aardbevingsbestendige gebouw in Loppersum van openbare basisschool Prinses Beatrix, christelijke basisschool Roemte en kinderopvang Kids2b.

Lees het artikel Aardbevingsbestendig bouwen in Loppersum.

Kamervragen over lage schooladviezen in Noorden

De PvdA heeft Kamervragen gesteld over verschillen tussen de schooladviezen die Friese en Groningse kinderen in groep 8 van de basisschool krijgen.

Directe aanleiding voor de vragen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul was een bericht in de Leeuwarder Courant. De krant meldde op basis van informatie van het Fries Sociaal Planbureau dat er in de provincie Fryslân ‘schokkende verschillen’ zijn tussen de ‘toch al te lage schooladviezen die kinderen in groep 8 krijgen’.

Van der Hul verwijst in haar vragen ook naar een bericht van RTV Noord. De Groningse regionale zender meldde in 2018 op basis van onderwijsdata van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat leerlingen in de provincie Groningen vaker dan in de rest van het land een laag schooladvies krijgen.

Het PvdA-Kamerlid wil van onderwijsminister Arie Slob weten hoe hij over de situatie in het noorden van het land denkt en of hij er wat tegen gaat doen.

Lees meer…

Minister in aardbevingsbestendig kindcentrum Loppersum

Onderwijsminister Arie Slob heeft maandag een bezoek gebracht aan het nieuwe aardbevingsbestendige en energieneutrale kindcentrum in het Groningse dorp Loppersum. 

Het nieuwe gebouw biedt ruimte aan openbare basisschool Prinses Beatrix, christelijke basisschool Roemte en kinderopvang. Het nieuwe gebouw staat op de voormalige locatie van de openbare basisschool.

De bouw van het aardbevingsbestendige en energieneutrale kindcentrum is in de zomer van 2018 begonnen. Het is de bedoeling dat het gebouw over zes weken wordt opgeleverd.

Wat moet je doen bij een aardbeving?

In 2015 besteedde VOS/ABB aandacht aan aardbevingslessen aan leerlingen van openbare basisschool Prinses Beatrix. De kinderen leren wat zij moeten doen als zich een aardbeving voordat als gevolg van de Groningse aardgaswinning.

Lees het artikel Wat moet je doen bij een aardbeving?

‘Zonnepanelen van wapenfabrikant op schooldaken’

Op daken van scholen in de provincies Groningen en Drenthe liggen zonnepanelen van een bedrijf dat ook clusterbommen maakt, meldt RTV Drenthe.

Het gaat volgens de regionale omroep om zonnepanelen van het merk Q-Cells van het Zuid-Koreaanse bedrijf Hanwha. Dit concern maakt volgens RTV Drenthe met een ander bedrijfsonderdeel clusterbommen. Dit soort bommen is verboden, omdat ze in oorlogsgebieden veel burgerslachtoffers maken.

‘Als we dit hadden geweten, hadden we dit niet gedaan’, zegt bestuursvoorzitter John van Meekeren van onderwijsstichting Primenius tegen RTV Drenthe over de aanschaf van zonnepanelen van Q-Cells.

Lees meer…

Let op: zonnepanelen die onderdeel zijn van het aanbod van het Inkoop Centrum Onderwijs (ICO) van onder andere VOS/ABB worden geproduceerd door BenQ. Ga voor meer informatie naar Zon voor Scholen op de website van het ICO. 

Slob wijst op verband tussen ambitie en schooladvies

Het is niet met zekerheid te zeggen hoe het komt dat kinderen in de provincie Groningen relatief lage schooladviezen krijgen, maar onderzoek in Drenthe wijst uit dat dit te maken kan hebben met een minder ambitieuze leercultuur. Dit stelt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen van de PvdA.

De vragen van de PvdA’ers Kirsten van den Hul en Henk Nijboer volgden op het bericht van RTV Noord dat Groningse basisschoolleraren hun leerlingen vaker onderschatten dan in de rest van Nederland. De regionale omroep baseerde zich op een onderzoek hiernaar door Anneke Timmermans van de Rijksuniversiteit Groningen.

Slob laat in zijn reactie weten dat het klopt dat in de provincie Groningen meer adviezen worden heroverwogen, omdat het gegeven schooladvies lager is dan de score op de eindtoets. Hoe dat komt, weet hij niet, omdat daar nog geen onderzoek naar is gedaan.

In de provincie Drenthe echter is er wel onderzoek naar gedaan, en daaruit blijkt volgens de minister dat het te maken kan hebben met ‘een minder ambitieuze leercultuur, die zich uit in lagere verwachtingen van ouders’.

Ook kan er volgens Slob een verband zijn met het aanbod van voortgezet onderwijs in de regio. De minister noemt tevens leerlingkenmerken die van invloed kunnen zijn, zoals werkhouding en motivatie.

Lees meer…

Provincies luiden noodklok over krimp

De voorgestelde vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs kan tot grote problemen leiden in gebieden met demografische krimp. Daarvoor waarschuwen de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân, Gelderland, Zeeland en Limburg in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

De zes provincies melden dat schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in krimpgebieden zich grote zorgen maken over de effecten van de nieuwe bekostiging op hun scholen. ‘In sommige gevallen wordt er (…) zelfs voor gevreesd of vestigingen in stand kunnen worden gehouden’, zo staat in de brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer krijgt het nadrukkelijke advies een grondige ‘krimpcheck’ toe te passen op het wetsvoorstel met betrekking tot de vereenvoudiging van de basisbekostiging van het voortgezet onderwijs.

Lees de brief

Schooladvies in Groningen vaak te laag

In de provincie Groningen zijn de schooladviezen vaker dan elders lager dan het toetsresultaat aangeeft. Ook worden minder dubbeladviezen gegeven. Het lijkt erop dat Groningse basisschoolleraren hun leerlingen structureel onderschatten. 

Dit meldt RTV Noord op basis van een onderzoek door de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). Onderwijskundige Anneke Timmermans van de RUG onderzocht op verzoek van RTV Noord de schooladviezen in Groningen. Zij concludeert nu dat relatief veel kinderen in Groningen op de eindtoets hoger scoren dan het schooladvies van hun docenten aangaf. ‘Veel leerlingen in onze provincie laten dus zien dat ze mogelijk meer kunnen dan hun docenten adviseren’, aldus Timmermans.

Ambitieniveau ouders van invloed op schooladvies

Een verklaring hiervoor heeft ze niet, maar ze suggereert dat het te maken kan hebben  met het ambitieniveau van ouders in Groningen. Zij zouden sneller tevreden zijn met een lager niveau dan ouders in de grote steden. In een reactie op het nieuws zegt een docent van OBS De Uilenburcht in Beerta dat de leraren niet alleen kijken naar cijfers uit toetsen, maar ook naar werkhouding en sociaal-emotionele aspecten. ‘Je wilt namelijk dat een kind kans van slagen heeft’, verklaart zij. Ook geeft zij aan dat niet alle VO-scholen in Groningen ‘dakpanbrugklassen’ hebben, zodat een dubbeladvies (waar bijvoorbeeld mavo/havo op staat) niet veel zin heeft.

Meer over het RUG-onderzoek naar schooladviezen in Groningen

Achterstandsgeld anders verdeeld: Groningen in de plus

De nieuwe manier waarop het geld voor het tegengaan van onderwijsachterstanden wordt verdeeld, zorgt ervoor dat gemeenten in Groningen er geld bij krijgen, meldt het Dagblad van het Noorden (DvhN).

Het kabinet heeft voor een andere verdeelsleutel gekozen ‘waarmee de onderwijskansen worden vergroot van kinderen die dit het hardst nodig hebben’, zo meldde het ministerie van OCW in april. In het nieuwe systeem gaat minder meetellen waar een kind woont: er wordt meer gekeken naar het risico op een achterstand dan of het kind in een kleine of grote gemeente woont.

Onderwijsminister Slob zei er in april dit over: ‘Ik wil dat ieder kind in Nederland, ongeacht in welke omgeving het opgroeit, de kans krijgt om zijn gaven en talenten tot bloei te laten komen. Alles overwegende lukt dat het beste als we het geld hiervoor op deze manier verdelen.’

Nieuwe indicator CBS

De nieuwe verdeelsleutel op basis van een nieuwe indicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt erop dat er meer onderwijsachterstandsgeld naar kleine(re) gemeenten en plattelandsgebieden gaat. Dat is te merken in de provincie Groningen, zo meldt het DvhN.

‘De stad Groningen is met ruim 1,4 miljoen euro extra de koploper’, zo staat in de noordelijke krant. Ook andere Groningse gemeenten krijgen volgens de krant meer onderwijsachterstandsgeld: ‘Oldambt krijgt er ruim een miljoen euro bij, Veendam bijna acht ton en Stadskanaal bijna zeven ton. Midden-Groningen krijgt ruim 1,3 miljoen extra.’

Oost-Groningen

Bestuursvoorzitter Jaap Hansen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG) zegt in de krant te hopen dat de gemeentebesturen het extra geld ook daadwerkelijk gaan inzetten voor het kind. ‘En niet voor een verfbeurt, nieuwe kozijnen of tapijt. Dit geld moet echt naar de kinderen gaan.’

Hij pleit ervoor het in te zetten voor extra peuteropvang. ‘Alle peuters in de leeftijd van twee, drie jaar moeten eigenlijk vier ochtenden in de week naar de opvang. Er is weliswaar overal peuteropvang, maar de frequentie kan omhoog. We laten nu aan de onderkant nog te veel liggen, waardoor we dat aan de bovenkant op hogere leeftijd moeten repareren. Voor peuters is het belangrijk dat ze op jonge leeftijd met uitdagingen te maken krijgen en lerend spelen. Maar gemeenten moeten dan wel kwaliteitseisen stellen en resultaatgericht gaan werken’, aldus Hansen in het DvhN.

Aftermovie: grote Groningse personeelsdag in beeld!

Midden in de School!Week, op woensdag 21 maart, was in Groningen een grote personeelsdag van het openbaar onderwijs. Er waren 1000 mensen. De film hieronder geeft een mooie indruk van deze inspirerende dag.

School!Week in magazine Naar School!

Het komende aprilnummer van magazine Naar School! van VOS/ABB zal uitgebreid aandacht besteden aan de School!Week 2018. Zes deelnemers aan de Groningse personeelsdag van het openbaar onderwijs zullen in korte interviews vertellen wat openbaar onderwijs voor hen betekent.

Ook komt in het magazine een verslag van Expeditie Droomschool!, de afsluitende activiteit van de School!Week op vrijdag 23 maart in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Schoolbestuurders en leerlingen ontwierpen daar hun ideale school van de toekomst.

De School!Week is de landelijke campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Deze week wordt georganiseerd door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. De School!Week 2019 is van 18 tot en met 22 maart.

Grote Groningse personeelsdag in School!Week

Het openbaar primair onderwijs in de provincie Groningen houden midden in de School!Week de personeelsdag Openbaar onderwijs met karakter.

De School!Week is de jaarlijkse week waarin het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zich op de kaart zet. De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs staan centraal. Het motto van de School!Week is altijd ‘Ik ben welkom’. Het thema dit keer is ‘Samen maken we School!’.

De dag in de Suikerfabriek in de stad Groningen wordt georganiseerd door vijf stichtingen voor openbaar onderwijs in de Groninger Ommelanden (Winschoten, Hoogezand, Slochteren, Veendam en Winsum en omgeving). VOS/ABB zit ook in de organisatie. Er worden 1000 personeelsleden verwacht.

 

SOOOG wil scholen niet overdragen aan gemeente

Het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) werkt niet mee aan het plan van wethouder Wietze Potze van de nieuwe fusiegemeente Westerwolde om vijf openbare basisscholen onder integraal gemeentelijk bestuur te plaatsen. Dat laat bestuurder Jaap Hansen van SOOOG aan VOS/ABB weten.

Het gaat om vijf openbare basisscholen in de vroegere gemeente Bellingwedde, die met de vroegere gemeente Vlagtwedde is gefuseerd tot de nieuwe gemeente Westerwolde die sinds 1 januari jongstleden bestaat.

Op het grondgebied van de vroegere gemeente Vlagtwedde valt het openbaar basisonderwijs bestuurlijk onder de gemeente, maar op het grondgebied van de voormalige gemeente Bellingwedde vallen ze onder SOOOG. Wethouder Potze wil nu dat die SOOOG-scholen ook onder gemeentelijk bestuur van Westerwolde komen, meldt het Dagblad van het Noorden.

SOOOG werkt niet mee

SOOOG prakkiseert er niet over om daaraan mee te werken, zegt bestuurder Hansen tegen VOS/ABB. Ten eerste wijst hij op het regeringsbesluit uit 1994 om het openbaar onderwijs onder te brengen in zelfstandige stichtingen. Dit om belangenverstrengeling tegen te gaan als een gemeentebestuurder ook schoolbestuurder is.

Daarnaast is volgens Hansen een overdracht aan de gemeente niet in het belang van de betreffende openbare basisscholen. Hij wijst erop dat SOOOG volgens de Inspectie van het Onderwijs de organisatie zowel onderwijsinhoudelijk als bedrijfseconomisch op orde heeft.

Geen goedkeuring

Bovendien benadrukt hij dat voor een overdracht aan de gemeente goedkeuring is vereist van het bestuur, de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SOOOG alsmede van de gemeenteraden van de gemeenten Westerwolde, Pekela en Oldambt. SOOOG heeft ook in die twee laatsgenoemde gemeenten openbare basisscholen.

De goedkeuring van het bestuur van SOOOG komt er in elk geval niet, aldus Hansen. Wel geeft hij aan open te staan voor het idee om de openbare basisscholen in de voormalige gemeente Vlagtwedde onder te brengen bij SOOOG.

Hebben Groningse kinderen last van aardbevingen?

De Kinderombudsman begint een onderzoek naar de negatieve gevolgen voor kinderen van de aardbevingen in de provincie Groningen.

De Kinderombudsman gaat onderzoeken welke problemen kinderen ervaren, wat er moet gebeuren en welke organisaties een rol kunnen spelen in het oplossen van deze problemen.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: ‘In de discussie over gaswinning en aardbevingen in Groningen is er maar weinig aandacht geweest voor kinderen. Ik wil daar verandering in brengen.’

Er wonen ongeveer 30.000 kinderen en jongeren in het zogenoemde aardbevingsgebied. De Veiligheidsregio Groningen heeft voor scholen in het gebied een lesprogramma over aardbevingen gemaakt.

Lees meer…

In februari 2015 heeft VOS/ABB een artikel gepubliceerd over de manier waarop openbare basisschool Prinses Beatrix in Loppersum omgaat met de aardbevingen in het gebied. U kunt het artikel downloaden:

Wat moet je doen bij een aardbeving?

 

 

Openbare basisschool neemt kerk onder zijn hoede

Leerlingen van openbare basisschool De Kromme Akkers in het Groningse Garnwerd hebben de kerk in hun dorp onder hun hoede genomen. Trouw schrijft erover.

De krant citeert directeur Rogier Hilbrandie van obs De Kromme Akkers: ‘De kerk is een gezichtsbepalend stuk erfgoed dat midden in het dorp staat. Het vertelt het verhaal van Garnwerd en de kinderen maken daar ook deel van uit. Het is erg belangrijk dat het gebouw behouden blijft en daarom wilden we als school graag meer doen voor de kerk.’

School en kerk cruciaal voor binding

Hilbrandie beschouwt zijn school en de kerk als cruciaal voor de binding en de levendigheid in het 450 inwoners tellende Garnwerd. Er wordt niet meer gekerkt in het historische gebouw. Wel worden er activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en concerten. De Kromme Akkers organiseert in de kerk de schoolmusical en de voorleesfinale van de Boekenweek.

De school in Garnwerd doet mee aan het project Sleutelbewaarders van de Stichting Oude Groninger Kerken. Er haken nog zeker tien andere Groningse scholen aan bij dit project.

Aardbevingsgebied krijgt 290,5 miljoen voor scholen

Er komt 290,5 miljoen euro beschikbaar voor de versterking en nieuwbouw van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit hebben de minister Jet Bussemaker van OCW en Henk Kamp van Economische Zaken bekendgemaakt.

Ze melden dat het grotendeels een extra investering is ‘bovenop eerder beschikbaar gestelde middelen voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek en om de veiligheid, leefbaarheid en bedrijvigheid in de provincie Groningen te vergroten’.

Krimp in aardbevingsgebied

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW benadrukt dat de bij aanpak van schoolgebouwen in Groningen ook de krimpproblematiek moet worden betrokken.

‘Laten we van de nood een deugd maken en nu niet doen alsof het alleen om het dichtsmeren van scheuren in de schoolmuren gaat, maar zorgen voor goede nieuwe schoolgebouwen. Zodat de Groningse kinderen in veilige en moderne schoolgebouwen zitten die weer decennia meekunnen’, aldus Dekker.

Lees meer…

Meer geld dan gevraagd

De 290,5 miljoen die nu beschikbaar komt, is meer dan de 110 miljoen die volgens wethouder Anja Woortman van de gemeente Slochteren nodig is. Zij sprak daar op 23 mei over op Radio 1.

In de uitzending kwam toen ook algemeen directeur Eppe Okken van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren aan het woord. Hij pleitte ervoor om bij de aardbevingsmaatregelen op het gebied van huisvesting rekening te houden met de gevolgen van demografische krimp. Dekker neemt dat dus over.


Lees meer…

Groningen eist meer aardbevingsgeld voor scholen

Het kabinet moet snel met meer geld komen om schoolgebouwen in de provincie Groningen aardbevingsproof te maken. Dat heeft wethouder Anja Woortman van de gemeente Slochteren maandag gezegd op Radio 1.

Veel schoolgebouwen in het Groningse aardgasgebied zijn vanwege het risico van aardbevingen al aangepast. Zo zijn zware bakstenen schoorstenen vervangen door lichtere exemplaren die minder gevaar opleveren als ze door een aardschok omvallen. Ook zijn fundamenten aangepakt en scheuren in muren hersteld.

Schoolgebouwen in Groningen moeten steviger

‘Het directe gevaar is opgelost’, erkent Woortman. ‘Maar er is niet voor niets gezegd dat alle gebouwen versterkt worden. Die klus willen we zo snel mogelijk opgepakt hebben.’ Er ligt een plan klaar, maar het geld uit Den Haag om dat plan uit te voeren laat volgens de wethouder maar op zich wachten.

Ze geeft het kabinet nog even de tijd om te beslissen hoeveel geld er naar de scholen in de provincie Groningen gaat. Als het geld van het kabinet er niet komt -Woortman spreekt van 110 miljoen euro- dan komen er volgens haar stakingen in het Groningse onderwijs. ‘De actiebereidheid neem toe’, aldus Woortman.

Beluister het interview met Woortman


Aardbevingsrisico en krimp

Ook algemeen directeur Eppe Okken van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren kwam maandag op Radio 1 aan het woord. Hij pleit er samen met andere Groningse onderwijsorganisaties voor om bij de aardbevingsmaatregelen op het gebied van huisvesting rekening te houden met de gevolgen van demografische krimp.

Zo kan het verstandig zijn om in plaats van het verstevigen van twee bestaande schoolgebouwen één nieuw aardbevingsbestendig gebouw te realiseren waarvan twee nog te fuseren scholen gebruik kunnen maken.

Okken gaf zijn toelichting op Radio 1 vanuit openbare basisschool De Kinderboom in Slochteren, nadat schoolleider Loes Koning heeft laten zien welke maatregelen er in verband met het aardbevingsrisico in en op haar school zijn genomen.


VOS/ABB heeft in februari 2015 met een artikel in magazine School! aandacht besteed aan de aardbevingsproblematiek in het Groningse aardgasgebied.

Lees het artikel Wat moet je doen bij een aardbeving?

Groningen gaat voor Pieten in alle kleuren

Het openbaar onderwijs in de stad Groningen wil af van ‘de stereotype piet met zwart kroeshaar, volle rode lippen en gouden oorringen’. Daarom kiest de stichting O2G2 voor pieten in allerlei kleuren, meldt het Dagblad van het Noorden (DvhN).

De krant schrijft dat het openbaar onderwijs in de stad Groningen Zwarte Piet niet in de ban doet. Een aantal Pieten mag nog altijd zwart zijn, maar daarnaast zullen anders gekleurde pieten meedoen. Het is aan de scholen zelf om hierin een goede balans te vinden. ‘Alleen op deze manier kunnen wij er een kinderfeest van maken waar alle kinderen van kunnen genieten, ongeacht levensovertuiging, etnische afkomst of politieke overtuiging’, zo citeert het DvhN het bestuur van O2G2.

Eerder werd bekend dat de schoolbesturen in Den Haag en de stichting voor openbaar primair onderwijs in Utrecht van Zwarte Piet af willen. Basisscholen in Amsterdam mogen zelf bepalen op welke manier ze Piet presenteren, al ze daarmee maar niemand kwetsen. Het openbaar onderwijs in Rotterdam adviseert om afscheid te nemen van de klassieke Zwarte Piet, maar laat de uiteindelijk keus over aan de individuele scholen.

De discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet hangt samen met de historische context van deze beeldbepalende figuur van het sinterklaasfeest. Critici menen dat Zwarte Piet discriminerend is en dus niet meer van deze tijd is. De zwarte schmink, de rode lippen, de gouden oorringen, het kroeshaar en de functie van Piet als hulpje van Sinterklaas zouden verband houden met het slavernijverleden van Nederland.

VOS/ABB heeft in het kader van de zwartepietendiscussie een advies voor een ontspannen en respectvol sinterklaasfeest opgesteld.

Veel meer Groningse panden te zwak, waaronder scholen

In het Groningse aardbevingsgebied moeten meer gebouwen, waaronder scholen, worden verstevigd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van de provincie Groningen.

Uit eerder onderzoek van minister Henk Kamp van Economische Zaken bleek dat er in gebied waar bevingen voorkomen als gevolg van aardgaswinning, 90.000 panden moesten worden verstevigd. Uit het nieuwe onderzoek in opdracht van de provincie Groningen blijkt dat er alleen 152.000 woningen moeten worden versterkt.

De Nederlandse aardolie Maatschappij (NAM) kondigde eerder aan 120 basisscholen in Groningen versneld te gaan inspecteren om te zien of de gebouwen wel sterk genoeg zijn om aardbevingen te kunnen doorstaan.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in het februarinummer aandacht aan besteed aan openbare basisschool Prinses Beatrix in Loppersum. Deze school leert kinderen wat ze kunnen doen als er een aardbeving is.

Lees het artikel Wat moet je doen bij een aardbeving?.

Versnelde inspectie scholen in Groningen

Ruim 120 scholen in het Groningse aardbevingsgebied worden versneld geïnspecteerd. Dat bevestigt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Onderzocht wordt hoeveel schade de schoolgebouwen hebben opgelopen door de aardbevingen in het gebied. Als er schade wordt geconstateerd, wordt die binnen 48 uur hersteld, zo meldt de NAM.

Eind januari is al geconstateerd dat twee basisscholen in Loppersum, in het hart van het aardbevingsgebied, versterkt moeten worden. Dat betrof de openbare basisschool Prinses Beatrix en de christelijke basisschool Roemte. Nu is dus besloten om nog 120 scholen nader te inspecteren.

Ingenieursbureau Royal Haskoning voert de inspecties uit. Begonnen wordt rond Loppersum.  De kosten zijn voor rekening van de NAM. Voor 1 juli moeten alle scholen in het aardbevingsgebied zijn onderzocht.

Magazine School! van 12 februari is in de openbare school in Loppersum gaan kijken. Daar leren de kinderen wat ze moeten doen in geval van aardbevingsalarm. Bijvoorbeeld: onder de tafeltjes gaan zitten. Lees hier het artikel in School!, het blad van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

‘Grotere scholen in krimpend Noord-Groningen’

De basisscholen in Noord-Groningen moeten in de toekomst het liefst 200 en minimaal 80 leerlingen hebben. Dat staat in een gezamenlijk discussiestuk over de gevolgen van demografische krimp dat  de plaatselijke besturen voor openbaar respectievelijk christelijke primair onderwijs hebben laten opstellen door organisatieadviesbureau Van Beekveld en Terpstra.

Het discussiestuk is nadrukkelijk bedoeld om de komende maanden met alle betrokkenen te bespreken wat er in het licht met de bevolkingskrimp in Noord-Groningen en behoud van voldoende onderwijskwaliteit nodig is.

In het stuk wordt het ideale aantal van 200 leerlingen per basisschool voorgesteld, omdat er dan acht groepen van elk gemiddeld 25 leerlingen kunnen worden samengesteld. Ook wordt het minimumaantal van 80 leerlingen per basisschool genoemd. De reden om voor dat aantal te kiezen, is dat de besturen liever niet meer dan twee leerjaren per groep willen hebben. Dat hangt samen met de werkdruk en onderwijskwaliteit.

Als wordt uitgegaan van minimaal 200 leerlingen per basisschool, zouden in de Noord-Groningse gemeenten Winsum, Eemsmond en De Marne 23 van de nu nog 35 basisscholen worden gesloten. Van de twaalf basisscholen die dan zouden overblijven, zouden er zes openbaar en zes christelijk moeten zijn. Als het minimumaantal op 80 leerlingen per basisschool komt te liggen, dan zouden 15 van de 35 scholen dichtgaan.

Het Dagblad van het Noorden meldt naar aanleiding van het discussiestuk dat het onderwijs in Noord-Groningen over de kop gaat.

Meer informatie staat in het discussiestuk Toekomst scenario’s scholenspreiding Noord Groningen en de presentatie die daarbij hoort. De informatie is afkomstig van het openbare schoolbestuur Lauwers en Eems en het christelijke bestuur VCPO Noord-Groningen.

Hackers verbellen 13.000 euro via school

De telefooncentrale van het openbare Werkman College in Groningen is gehackt geweest. Op kosten van de school is langdurig met het buitenland gebeld. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De krant meldt dat hoofd bedrijfsvoering Morten Nijenhuis het incident bevestigt. Het gebeurde op Eerste Kerstdag. De telefoongesprekken zouden vooral gevoerd zijn met Somalië. De school heeft aangifte gedaan van de inbraak in de centrale. De kosten die met de gesprekken zijn gemoeid bedragen ongeveer 13.000 euro.

De kans is aanwezig dat de school het schadebedrag van de hack aan de telefoonaanbieder moet betalen, zo kan worden afgeleid uit een bericht van Webwereld. In 2012 oordeelde de rechtbank in Rotterdam namelijk dat bedrijven die niet letten op de beveiliging van hun telefooncentrales, de consequenties daarvan zelf moeten dragen.

Webwereld meldde destijds dat de schade van het hacken van telefooncentrales miljoenen euro’s bedraagt. Hackers bellen vaak dure betaallijnen in het buitenland.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Slachtoffertjes familiedrama zaten op Groningse school

VOS/ABB is geschokt door het familiedrama in Schoonloo, waarbij een vader zijn drie zoons en daarna zichzelf heeft gedood. Interim-directeur Fokko Hindriks van openbare basisschool De Petteflet in Groningen, waar twee van de kinderen op school zaten, zegt op de website van de krant Metro dat het gruwelijke nieuws ‘een complete verrassing’ is.

Maandagochtend werd bekend dat een man en drie kinderen dood waren aangetroffen in een vakantiehuisje op bungalowpark Boerhaarsveld bij Schoonloo (Drenthe). Het bleek te gaan om een familiedrama. De man was verwikkeld in een vechtscheiding en had zakelijke problemen, zo is af te leiden uit de afscheidsbrief die hij heeft achtergelaten.

De man stuurde zijn afscheidsbrief via het door hem zelf ontwikkelde e-mailsysteem van de school naar de ouders van leerlingen van De Petteflet. Hij was de initiatiefnemer van het bedrijf mijnschoolinfo. Dit bedrijf levert digitale producten om de (digitale) communicatie tussen scholen en ouders/verzorgers te optimaliseren.

VOS/ABB wenst de nabestaanden, de medewerkers, leerlingen en ouders van de school en alle anderen die door dit gruwelijke familiedrama persoonlijk zijn geraakt voor de komende tijd veel sterkte toe.

Krimpbezoek Dekker aan obs Dieftil Oosterwijtwerd

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW zet vaart achter voorgestelde maatregelen om samenwerking in krimpgebieden te bevorderen. Dat zei hij maandag tijdens een bezoek aan openbare basisschool Dieftil bij de Noordoost-Groningse dorpjes Oosterwijtwerd, Eenum en Leermens. De VVD-staatssecretaris was uitgenodigd door zijn partijgenoot Olga Hartman-Togtema, die wethouder van onder andere Onderwijs is in de gemeente Loppersum, waar de dorpjes onder vallen.

De aanleiding voor de uitnodiging was volgens de wethouder ‘de knellende wet- en regelgeving bij het laten samenwerken en fuseren van scholen in een krimpgebied als het onze’, zo zei ze eerder tegen de Eemsbode. ‘De gemeente Loppersum heeft nog 12 scholen en om maatwerk te kunnen toepassen bij fusie en samenwerking van steeds kleiner wordende scholen is het essentieel dat we ruimte krijgen om te experimenteren.’ Hartman-Togtema wil dat de gemeente Loppersum wordt aangewezen als proefgebied.

Dekker presenteerde op 29 mei in het Zeeuwse dorp Wolphaartsdijk zijn reactie op het krimpadvies Grenzen aan kleine scholen van de Onderwijsraad. Daarin stond onder andere dat de minimale opheffingsnorm voor basisscholen omhoog moest van 23 tot 100 leerlingen, maar dat advies nam hij niet over. De staatssecretaris maakte in Zeeland bekend dat hij de kleinescholentoeslag wil vervangen door een bonus op samenwerking.

In obs Dieftil in Oosterwijtwerd werd hem duidelijk dat haast is geboden, omdat de voorgestelde maatregelen tegen de gevolgen van krimp anders te laat komen voor veel kleine scholen. Dekker beloofde hier rekening mee te houden. Ook wil hij praktisch omgaan met regels die mogelijke samenwerking van scholen in de weg staan, aldus zijn woordvoerder tegen de Volkskrant.

In april werd bekend dat obs Dieftil dichtgaat. Het schooltje, dat onder de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland valt, heeft aan het einde van dit schooljaar nog 27 leerlingen. De ouders van ongeveer de helft van de kinderen gaf aan dat ze dit aantal te klein vinden om door te gaan. Met het resterende leerlingenaantal is het niet meer verantwoord de Dieftil open te houden.

De Tweede Kamer debatteert donderdag met Dekker over de gevolgen van krimp op het onderwijs.

Gronings oud papier omgezet in tablets voor onderwijs

Na de meivakantie krijgen alle leerlingen van openbare basisschool De Molshoop in het Groningse dorp Noordhorn een eigen tablet. Dat kan worden betaald dankzij de jarenlange inzet van de nu 80-jarige Harko Bijma.

Bijma haalt al 35 jaar op zijn fiets met aanhanger voor de school oud papier op. Met de opbrengst daarvan kan nu voor elke leerling een tablet worden gekocht.

De Molshoop zet de oudpapierman volgende week dinsdag in het zonnetje. Daar is burgemeester Bert Swart van de gemeente Zuidhorn bij aanwezig. In het Dagblad van het Noorden zegt directeur Corjan van der Veen van de Molshoop dat het huldebetoon meer dan verdiend is.

Obs De Molshoop valt onder het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Westerwijs.