Het is 10 jaar geleden dat in Noord-Nederland de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) begon. Inmiddels hebben daar ruim 230 universitair geschoolde leerkrachten basisonderwijs hun diploma’s in ontvangst genomen.

De AOLB is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de pabo’s van de Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool. Van de ruim 230 academisch geschoolde leerkrachten, staat driekwart voor de klas. ‘Hiermee geeft de AOLB een krachtige impuls aan het basisonderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe’, zo meldt de jarige opleiding.

Meer informatie over de AOLB

Deel dit bericht: