‘Verkleinen van klassen weinig effectief’

Het substantieel verkleinen van de klassen kan tot betere leerprestaties leiden, maar het is effectiever en efficiënter om andere maatregelen te nemen. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW in reactie op vragen uit de Tweede Kamer.

Dekker wijst er in zijn reactie op dat het pas effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs als de klassen met zeven leerlingen worden verkleind. Dat is volgens hem te duur. Bovendien zijn er dan meer leerkrachten nodig en die zijn niet te vinden.

Het is volgens hem beter om maatregelen te nemen die bijvoorbeeld betrekking hebben op de heterogeniteit van groepen of de hoeveelheid zorgleerlingen in de klas. Ook kan het volgens hem goed zijn om te kijken naar de gehanteerde onderwijsmethodiek, zoals klassikaal versus geïndividualiseerd onderwijs.

Hij noemt tevens het (didactisch) repertoire van de docent, bijvoorbeeld ten aanzien van klassenmanagement, en de eventuele inzet van klassenassistenten.

Lees meer…

Lerarenvakbond weer in actie voor kleinere klassen

De vakbond Leraren In Actie voert opnieuw een handtekeningenactie tegen grote klassen in het voortgezet onderwijs. Dat deed LIA in 2013 ook al.

De actie in 2013 leidde volgens LIA weliswaar tot veel media-aandacht, maar niet tot het gewenste resultaat. ‘Helaas wilde een meerderheid van de Tweede Kamer de omvang van het probleem niet echt zien. Sinds die tijd staat het woord ‘plofklas’ in de Dikke Van Dale, maar de politiek begrijpt het nog niet’, zo staat op de website van LIA.

Lees meer…

Scholieren balen van grote klassen

Bijna veertig procent van de scholieren in het voortgezet onderwijs klaagt over grote klassen. Dat meldt het Jongerenpanel van radio- en tv-programma EenVandaag op basis van een onderzoek onder ruim 1000 middelbare scholieren.

Van de leerlingen die in een klas met 27 of meer leerlingen zaten, gaf 55 procent dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de les. Er is in zo’n grote klas minder ruimte voor persoonlijke vragen en uitleg.

Het onderzoek laat ook zien hoe vaak zulke grote klassen voorkomen. Van de 1030 ondervraagde scholieren zaten er 547 in het afgelopen schooljaar in een klas van 27 leerlingen of meer: iets meer dan de helft. Van de leerlingen in die grote klassen denkt 64 procent dat ze beter gepresteerd hadden als de klas kleiner was geweest. Een illustratieve uitspraak: ‘Het is altijd heel druk in mijn klas, waardoor de les telkens onderbroken wordt omdat mensen niet stil zijn, en dat is gewoon erg irritant omdat ik dan niet fatsoenlijk les krijg’.

Volgens EenVandaag is de uitslag van het onderzoek na weging representatief voor drie variabelen: leeftijd, geslacht en spreiding over het land.