Handreiking AI voor scholen – PO/VO

Kennisnet heeft een handreiking AI voor scholen opgesteld. Deze handreiking helpt scholen om tot bewuste en verantwoorde keuzes over de inzet van artificial intelligence te komen. Artificial intelligence zoals ChatGPT en Midjourney kan het funderend onderwijs...

Handreiking burgerschap op ISK – VO

LOWAN VO heeft een handreiking voor burgerschap op de ISK gepubliceerd. Deze handreiking bevat een vertaalslag van de conceptkerndoelen voor burgerschap die aansluit bij de context van de internationale schakelklas. De ISK heeft de opdracht jonge nieuwkomers tussen de...

Handreiking allocatiebeleid – PO

De PO-Raad stelt de handreiking Allocatiebeleid schoolorganisaties primair onderwijs beschikbaar. Deze handreiking kan dienen als naslagwerk en bevat een stappenplan. Allocatiebeleid gaat over het verdelen van geld vanuit de stichting naar de scholen of naar een...