Handreiking overplaatsingsbeleid – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een nieuwe handreiking over overplaatsingsbeleid gepubliceerd. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u deze handreiking downloaden. De handreiking biedt kaders en handvatten om mobiliteit in goede banen te leiden en helder...

Onderwijstijd, regels en ruimte op een rij – PO

Het ministerie van OCW heeft voor het primair onderwijs een handreiking over onderwijstijd gepubliceerd.De handreiking biedt scholen een overzicht van de regels rondom onderwijstijd. Ook staat erin waar die regels in de wet- en regelgeving te vinden zijn.Handreiking...